Rekonstrukce silnice v centru obce

Přidáno: 18. května 2007

Dne 9. 5. 2007 byla zahájena rekonstrukce silnice v centru obce. V první fázi bylo nutné provést přeložení všech sítí a napojení bytového domu A a B na vodovod, kanalizaci, plyn a el. síť. Na návsi se opět objevila technika na zemní práce, která během několika dní vytvořila velké hromady zeminy a odpadu z asfaltového povrchu po všech volných plochách na točně.

Postupně byly vykopány příkopy, do nich instalovány nové sítě a opět vše zahrnuto. Jednou z posledních etap bylo podkopání silnice u obecního úřadu a vytvoření přemostění pro průjezd pouze jednoho vozidla. Dále pak byly položeny obrubníky okolo silnice a budoucího travnatého prostranství, vydlážděny chodníky, provedena hrubá úprava vozovky a po uválcování provedena první vrstva asfaltového potahu. Po několika týdnech, kdy bylo nutné, aby vše slehlo, byla silnice na dva dny zcela uzavřena a byl dokončen poslední asfaltový potah. Takže na konci října byla celá točna dokončena a všem se naskytl krásný pohled na upravené rozlehlé prostranství našeho centra obce.

Na příští rok zbývá provést parkové úpravy, osázet keři a uprostřed travnatého oválu v centru vybudovat důstojný monument, který by připomínal i počátky naší obce a doplnil tak vhodně prostor vedle lípy, která zde zdobí náves již od roku 1946.