Výstavba zázemí sportovního areálu - I. etapa

Přidáno: 23. února 2006

V měsíci únoru 2006 byla zahájena výstavba technického a sociálního zázemí sportovního areálu obce Spojil v lokalitě Morčák. Obec plánuje dokončení této investiční akce do skončení volebního období zastupitelstva obce. Stavba je přízemní a bude umístěna podél západní části sportovního areálu.