Demolice domu č.p. 23

Přidáno: 24. února 2006

V polovině února 2006 začala demolice domu č.p. 23, který obec zakoupila do svého majetku, a tím získala pozemek pro realizaci 1. etapy projektu „Centrum obce Spojil“ zahrnující vybudování deseti rodinných domků řadové výstavby.

Demolice probíhala za spolupráce místních obyvatel. Jeden občan si vzal plot, jiný střechu nebo okno, a když byl těžkou technikou objekt zbořen, odvezlo si několik obyvatel i cihly. V opačném případě by se tento stavební materiál stal odpadem. Vše ostatní, co zůstalo na místě, bude použito pro zpevnění plochy na dočasnou otáčku autobusů (po dobu realizace stavby). Zbývající stavební materiál bude zlikvidován v souladu se zákonem, a to tím, že bude uložen na legální skládku. Ve vzájemné spolupráci tak byly ušetřeny obci finanční prostředky za likvidaci sutin a mnoha obyvatelům se tato materiálová výpomoc hodila.

Kromě toho, že ze středu Spojilu zmizel nevzhledný objekt, otevřel se nový pohled na naši kapličku, která se v současné době stala hlavní dominantou centra obce a ještě v letošním roce bude předmětem generální opravy a rekonstrukce. Demolicí domu č.p. 23 byla zahájena novodobá historie obce Spojil z hlediska její architektonické výstavby.