Komunikace v lokalitě Morčák

Přidáno: 26. září 2006

V lokalitě Morčák byla v měsíci září 2006 zahájena II. etapa stavebních prací. Jedná se o budování příjezdové komunikace, která bude sloužit pro výstavbu dalších rodinných domků v této části obce.