Důvod a způsob založení

Vznik obce Spojil je datován rokem 1785. Během více jak dvou set let její existence se několikrát měnilo její správní uspořádání. Tyto změny probíhaly v jejím poválečném období, kdy po ukončení II. světové války se střídala období samostatnosti obce Spojil a období jejího přičlenění k městu Pardubice.

V novodobé historii se Obec Spojil stala definitivně samostatnou v roce 1992, kdy byla Rozhodnutím ministerstva vnitra ČR z 19. 12. 1991 oddělena od města Pardubice místní část Spojil. Následně vznikla Rozhodnutím přednostky Okresního úřadu v Pardubicích č. 1/1992 ze dne 26. 3. 1992 nová obec Spojil, která byla s účinností od 1. 1. 1992 zařazena do matričního obvodu Pardubice. Obec Spojil spravuje svůj správní obvod na základě a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích (obecních zřízeních) ve znění pozdějších předpisů.

Ke stažení: