Územní studie: Lokalita Spojil východ - U Lesa

V roce 2015 v souvislosti se zpracováním změny Územního plánu Spojil vypracoval Ateliér MACAS Ing. arch. Josef Macas, Ing. arch. Petr Macas územní studii - Lokalita Spojil východ - U Lesa.

S dokumenty je možné se seznámit na webových stránkách Magistrátu města Pardubice.

Komplexní studii lokality naleznete na tomto odkazu: Lokalita Spojil Východ - U Lesa