Poplatky za popelnice a psy na rok 2022

Platbu poplatků můžete uskutečnit buď přímo na Obecním úřadě, v úředních hodinách od 11.1.2022, nebo bezhotovostně na účet obce - číslo účtu 1205464399/0800 (variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti).

Popelnice, TKO

Výše poplatků se nemění:

  • 650 Kč/rok za 120 litrovou popelnici s vývozem jednou za 4 týdny
  • 1300 Kč/rok za 120 litrovou popelnici s vývozem jednou za 2 týdny
  • 2600 Kč/rok za 240 litrovou popelnici s vývozem jednou za 2 týdny

Platbu poplatku můžete uskutečnit buď přímo na Obecním úřadě, od 11.1.2022 nebo na účet obce číslo účtu 1205464399/0800 (variabilní symbol je číslo popisné nemovitosti)

Známky na popelnice lze vyzvednout na Obecním úřadě ve Spojile od 11.1.2022 nebo se domluvit telefonicky nebo emailem jiné předání známky. Spolu se známkou budou vydávány jednorázové pytle na tříděný plast.

Na OÚ je též možné si zakoupit jednorázové pytle na TKO jako doplněk k nádobě na TKO za cenu 100Kč/kus.

Do 31.1.2022 budou SMP-odpady Pardubice vyvážet popelnice dle loňských známek, poté již budou známky a velikost popelnice kontrolovány při každém svozu.

Termíny svozů popelnic pro rok 2022 jsou vyznačeny v obecním kalendáři a jsou uvedeny v sekci ke stažení.

PSI

Poplatek za psa bude vybírán ve stejné výši jako v minulých letech za psy starší 3 měsíce.

  • První pes: 100,-Kč/rok
  • Druhý pes: 150,-Kč/rok
  • Třetí a každý další pes: 200,- Kč/rok

Poplatek můžete posílat na účet č. 1205464399/0800, variabilní symbol: číslo popisné vaší nemovitosti a do zprávy pro příjemce uvádějte jméno majitele psa – NE jméno psa

BIOPOPELNICE

Pro třídění rostlinného biologického odpadu stále můžete využít možnosti pronájmu a svozu nádob na bioodpad 140l za částku 1 000,- Kč za rok. Po podepsání smlouvy a uhrazení ceny Vám bude poskytnuta nádoba na bioodpad, resp. známka na vývoz pro rok 2022.

Ke stažení