Kruhová křižovatka - projekt, aktuální informace prosinec 2021

Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka, projektová dokumentace.

Bylo započato stavební řízení jehož výsledkem by mělo být stavební povolení.

V sekci ke stažení předkládáme kompletní dokumentaci k projektu kruhové křižovatky u výjezdu z obce na silnici I/36, kterou jsme dostali od ŘSD.

Ke stažení