Manželé Škodovi - zlatá svatba

Přidáno: 30. září 2011

Je to přesně na měsíc osm let, kdy jsme v naší obci založili tradici zlatých, a samozřejmě i těch "třpytivějších" svateb. Vzhledem k tomu, že objektivně nelze data manželských svazků zjistit, jediným zdrojem informací je pro obecní úřad evidence obyvatel a vytipování manželských párů podle věku jejich dětí. Přestože se jedná o úkol nelehký, popřála komise, respektive výbor pro občanské záležitosti za tu dobu dvěma diamantovým manželským párům, a shodou okolností osmi manželským párům zlatým.

Tím osmým se stali právě v pátek 23. září 2011 manželé Jaroslava a Viktor Škodovi. Jménem Obce Spojil a všech jejich občanů jim přišla popřát místostarostka obce paní Telecká, předseda výboru pro občanské záležitosti pan Libor Kment a člen tohoto výboru pan Bohuslav Kment mladší. Společně s gratulací předali našim jubilantům, stejně jako jejich předchůdcům, věcné a květinové dary. Již v podvečer tomuto slavnostnímu okamžiku předcházel hudební dárek v místním rozhlase.

Samotný páteční večer se nesl v příjemné sousedské atmosféře. Řeč se točila nejen okolo současného dění každodenního života, ale zavzpomínalo se i na doby dřívější. Manželé Škodovi jistě prominou, když prozradíme, jakým způsobem se vůbec seznámili. O tom, že to byla "láska na první pohled" svědčí vzpomínka "zlatého novomanžela", který coby prvňáček Základní školy v Černé za Bory chodil nakupovat školní potřeby a při tom zřel, kterak maminka malou Jarušku coby miminko krmí. Tak došlo k prvnímu a "osudovému" setkání dnešních "zlatých manželů".