Václav Telecký - 90. narozeniny

Přidáno: 6. června 2006

Dne 26. května 2006 oslavil kulaté jubileum - 90 let - náš nejstarší občan pan Václav Telecký. Mezi gratulanty nechyběli ani zástupci obce. Během příjemného podvečerního posezení, které se nepozorovaně přesunulo do povídání večerního, se u Teleckých probralo kdeco. Vzpomínalo se na doby dávno minulé a přetřásla se i „žhavá“ současnost. Snad jediným postesknutím jubilanta bylo, že se na „výpravách“ ke svým milovaným králíkům musí opírat o hůlku, která mu pak překáží v jejich krmení. Kéž by nás vždy provázely jen takovéto stesky.

Při této příležitosti si dovolujeme krátce nahlédnout do oslavencova života. Pan Václav Telecký se narodil 26. května 1916 ve Spojilu v zemědělské rodině. Již od dětství miloval drobné domácí zvířectvo, zejména králíky a holuby, které také sám choval. I v dospělosti se společně se svojí manželkou Věrou zabýval hospodařením. Téměř po celou dobu své aktivní práce v zemědělství jezdil s koňským potahem a péče o něj se stala jakýmsi smyslem jeho života. V pozdějším věku pak pracoval jako ošetřovatel dojnic v místním JZD.

Se svojí ženou vychoval a připravil do života tři děti. Veškerý svůj volný čas věnoval pěstování zemědělských plodin, především zeleniny a prodeji zemědělských přebytků. Po celý svůj život se věnuje chovu králíků.

Navzdory nepřízni osudu, kdy ve středním věku utrpěl těžký úraz páteře a v pokročilejším důchodovém věku byl nucen podstoupit těžkou operaci, se nevzdal a zachoval si dobrou fyzickou i psychickou kondici i do současné doby. Rád si poslechne pěknou muziku, hlavně českou dechovku. Udržet si dobrou kondici a vzdorovat různým nemocem stáří mu pomáhá oblíbené pivečko a dobré jídlo. Mysl mu rozjasní a úsměv na tváři vyvolají jeho tři pravnoučátka, která jej vždy rozveselí svou dětskou bezprostředností a upřímností.