Marie a Josef Trojanovi - diamantová svatba

Přidáno: 29. září 2005

V dnešní uspěchané době, kdy se vytrácejí opravdové lidské hodnoty, či se přinejmenším mění jejich žebříček, jsme zřídka kdy svědky toho, aby partnerský svazek dvou lidí, kteří spojili své cesty sňatkem na celý život, skutečně po celý život vydržel. O to vzácnější je, když se najdou v dnešní době lidé, kteří se dožijí vysokého věku a ještě dokáží s jedním partnerem prožít 60 let společného života. Není mnoho manželských párů, které spolu prožily tolik let.

Této vzácné chvíle se v pátek 23. září 2005 dočkali manželé Marie a Josef Trojanovi z čísla popisného 5. Udržet po tak dlouhou dobu tak jedinečný, ale složitý partnerský vztah, kterým manželství bezesporu je. Zároveň to však vyžaduje vzájemnou lásku, úctu, toleranci, pochopení a zodpovědnost. Zároveň si to však vyžaduje i obdiv nás ostatních. A tak v tento významný den popřál starosta obce pan Jan Křivka společně s dalšími gratulanty jménem celé obce a všech občanů manželům Trojanovým všechno nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let. Zároveň jim zástupci obce předali na památku věcný dar, dárkový balíček, pamětní list a květiny. V krátké besedě pak společně zavzpomínali na mladá léta manželů Trojanových, na významné chvíle jejich života a pohovořili i o současném dění.