Věra a Václav Teleckých - diamantová svatba

Přidáno: 17. ledna 2004

Dne 8. 1. 2004 oslavili manželé Věra a Václav Teleckých ze Spojila diamantovou svatbu. K tomuto významnému výročí jim přišli popřát nejen rodinní příslušníci, ale i zástupci obce.

Slavnostní obřad se konal dne 10 . 1. 2004 v hospůdce U Pařezu. Z úst starosty obce vyslechli manželé Teleckých milá slova plná obdivu a úcty k jejich společnému životu a přání hodně zdraví a spokojenosti do dalších společných let. Slavnostní chvíle ještě podtrhly dojemné verše a podpis obou manželů a zástupů obce do Pamětní knihy obce Spojil. Pak následovalo přání a předání dárků jak od zástupců obce , tak od členů rodiny. Po slavnostním obědě následovala zábava v kruhu rodinném.