Diamantová svatba - 13. 10. 2015

Přidáno: 30. října 2015

Autor: Miluše Telecká

V dnešní uspěchané době se pozvolna vytrácí z lidského života takové hodnoty jako je láska, upřímnost, zodpovědnost, tolerance a pochopení, které jsou nezbytné pro harmonický život člověka. Je obdivuhodné, když dva lidé spojí své životy v manželský svazek a vytrvají v něm. Ne každému je dopřáno setrvat v takovém svazku desetiletí. Jedním z takovýchto manželských párů jsou manželé Hedvika a Jan Adamcovi, kteří 17. října 2015 oslavili 60 let společného života a vstoupili tak do pomyslné Spojilské síně diamantových párů. Jsou třetím manželským párem v novodobé historii naší obce, který mohl oslavit diamantovou svatbu.

Ti, kteří dokáží spojit svůj manželský svazek na celý život, si zaslouží naši úctu a obdiv. Proto naše obec již tradičně přichází ke "zlatým a diamantovým" manželům s přáním a malým dárkem na památku. Ne jinak tomu bylo v případě manželů Adamcových, kterým přišli v úterý třináctého října popřát zástupci obce v čele s její starostkou. Celý večer se odehrával v družném rozhovoru. Hovořilo se o různých tématech běžného lidského života. O prvních krocích mladých manželů v naší obci, kam se přistěhovali, o nelehkých začátcích v zemědělství, kde téměř celý život pracovali. Obdivuhodné bylo, když pan Adamec vzpomínal na své mládí, kdy hrál ochotnické divadlo ve své rodné obci Šmolovy na Vysočině. Ještě obdivuhodnější bylo, když nám na důkaz toho začal recitovat své tehdejší role. S přibývajícím časem přišla na program témata i ze současnosti. Zejména pak velká vášeň pana Adamce, a to pěstování a výroba vína. Zatím co nás hostitel bavil, paní domu připravila bohaté občerstvení.

Než jsme se nadáli, čas se nachýlil a bylo na místě se rozloučit. Všichni společně jsme obdivovali vitalitu a neúnavnost tohoto manželského páru. Na závěr příjemného večera jsme se rozloučili s přáním hlavně hodně zdraví a ať se společně sejdeme u příležitosti jejich platinové svatby.