Zlatá svatba po třinácté - 19. 12. 2014

Přidáno: 25. února 2015

Autor: Miluše Telecká

Je to až neuvěřitelné, ale v naší malé obci máme již třináct manželských párů, které spolu prožily obdivuhodných padesát společných let a oslavily zlatou svatbu. Tím třináctým párem jsou manželé Miroslava a Július Süttöovi, kteří své životní jubileum oslavili 19. prosince 2014. V předvečer jejich výročí jim přišla popřát starostka obce Miluše Telecká společně s místostarostou obce Janem Křivkou a členem zastupitelstva MUDr. Karlem Menclem CSc.

Oslavenci dostali od obce dárek na památku, dárkový balíček, pamětní list a "nevěsta svatební kytici". Celý večer probíhal v příjemné atmosféře. Oslavenci vzpomínali na svoje společné začátky a průběh života. Vzpomínali na svoje putování za prací, na svůj příchod na Pardubicko a svoje začátky v sousedním Zemědělském družstvu Sezemice. Řeč se točila i okolo důvěrnějších témat mezi něž patří rodina. Stranou nezůstaly ani záliby našich hostitelů. Příjemné posezení u dobrého občerstvení, které oslavenci připravili, nebralo konce. Společně jsme zavzpomínali na nelehkou práci v zemědělství, připomněli si řadu veselých historek se společnými známými a tak trošku jsme alespoň teoreticky i vařili. Čas neúprosně běžel a nastala chvíle loučení a protože byl předvánoční čas, tak naše opětovné přání oslavencům nesměřovalo pouze k jejich výročí, ale také k vánočním svátkům. Hostitelka nás na rozloučenou obdarovala vánočním perníčkem.

Tak manželé Süttöovi, ještě jednou všechno nejlepší a na shledanou při diamantové svatbě.