Vítání občánků

Vítání občánků - 29. 2. 2004

Přidáno: 12. března 2004

Vítání občánků - 29. 02. 2004 - Tuto milou tradici jsme v letošním roce zahájili výjimečnou událostí, a to tím, že jsme v řadách našich nových občanů přivítali poprvé dvojčátka. Valentina a Victorie Dalla Valle se narodily na sklonku předchozího roku, tj. 26. 12. 2003 paní Ivetě Kovářové, Spojil č.p. 68. I když momentálně bydlí mimo své trvalé bydliště, rádi jsme obě holčičky mezi nás přivítali.

Vítání občánků - rok 2002

Přidáno: 10. ledna 2003

Dne 14. 4. 2002 jsme přivítali do řad spojilských občanů Sabinu Škodovou bytem č.p. 73 Spojil, narozenou dne 22. 1. 2002. Vítání proběhlo v obecní hospůdce "Na Strejčku". Slavnostní náladu umocnil přednes něžných básní a zpříjemnilo vystoupení dětí, při kterém nám zarecitovaly básničky a zahrály houslovou skladbu. Sabinka byla zapsána do Knihy rodáků obce Spojila jako 14. přivítaný občánek a...

Vítání občánků - rok 2001

Přidáno: 10. ledna 2002

29. května jsme přivítali první nové občánky nejen roku 2001, ale i tohoto tisíciletí, a to Tomáše Nováka a Leonu Ťopkovou. Jako obvykle byla slavnost zpestřena recitací veršů a dětským vystoupením. Dne 14. října jsme přivítali do řad spojilských občanů Haničku Štěpánkovou bytem č.p. 51 Spojil, narozenou dne 5. 7. 2001. Vítání proběhlo v obecní hospůdce "Na Strejčku". Slavnostní chvíle...