Vítání občánků - 11. 12. 2016

Přidáno: 16. prosince 2016

Autor: Božena Melounová

Ačkoliv venku nebylo zrovna nejlepší počasí, v klubovně sportovního areálu bylo v neděli 11. prosince 2016 příjemně a plno radosti. Byla to chvíle, kdy zástupci obce Spojil přivítali do svých řad naše nové občánky. Původně měli být přivítáni tři naši novorozenci, ale bohužel kvůli nemoci bude Matyáš Popelka přivítán až při další jarní slavnosti.

A tak v neděli na oslavu dorazili Jan Křivka a Bibiana Vašková se svými rodiči a bohatým příbuzenstvem. Obřad se pak rozběhl podle tradičního scénáře. Po úvodním slovu a verších v přednesu místních dětí následovalo malé pásmo písniček v podání členů dětského souboru Zvoneček pod vedením paní učitelky Rüklové. Slova projevu starosty obce plná lásky a životních moudrostí a zkušeností si jistě novopečení rodiče vzali k srdci. A tak doufejme, že naše nové občánky v jejich péči čeká skvělá budoucnost. Následoval slavnostní slib, podpisy do pamětní knihy, předání dárečků, přípitek a několik fotek na památku a malý obřad byl u konce. Jen radost a příjemná atmosféra zůstala v myslích všech, kteří se tohoto nedělního setkání zúčastnili.