Vítání občánků - 11. 10. 2015

Přidáno: 13. října 2015

Autor: Božena Melounová

Naše spojilská rodina se opět v letošním roce rozrostla o další nové občánky, a tak jsme v neděli 11. října v klubovně sportovního areálu s potěšením přivítali do řad spojilských rodáků dvě děvčátka a dva chlapečky.

Protože byl předem ohlášen na vítání větší počet rodinných příslušníků, rozhodlo se vedení obce rozdělit vítání do dvou částí. V první polovině jsme přivítali Editu Anežku Süttö a Maxe Lohnera a ve druhé části Lilianu Kejs a Jiřího Šmardu.

Po úvodních verších v přednesu Jakuba a Michaly Kučerových program slavnosti pokračoval vystoupením dětí pěveckého souboru Zvoneček. Pásmo krátkých písniček podle abecedy jako Cibulička, Kalamajka a dalších zpestřilo milou atmosféru obřadu. Vystoupení malých zpěváčků upoutalo naše nové občánky natolik, že přestaly všechny nářky a zvědavé prohlížení okolí a jejich očka se soustředila jen na zpívání dětí.

Dále tradičně následovalo vystoupení starostky obce paní Miluše Telecké, která ve svém projevu zdůraznila význam rodiny pro výchovu dítěte a popřála všem hlavně hodně zdraví a šťastných dní. Po slavnostním slibu obdrželi naši noví občánkové malý dárek na památku a maminky kytičku. Rodiče i patroni stvrdili svým podpisem do pamětní knihy přijetí svých ratolestí do naší spojilské "rodiny" a slavnostní přípitek byl tečkou za dnešní událostí. Pak už jen několik snímků ratolestí v kolébce a společné foto rodičů a dítek na památku a jeden z krásných okamžiků života v naší obci byl u konce.

Naše upřímné poděkování za přípravu a průběh této společenské události patří dětem z pěveckého sboru Zvoneček pod vedením paní Miroslavy Rüklové, Jakubovi a Michale Kučerovým, paní Haně Hartmanové a především paní Miroslavě Čápové.