Vítání občánků - 8. 6. 2013

Přidáno: 17. června 2013

Sobotní dopoledne 8. června 2013 bylo tak trochu zvláštní a netradiční. V místní kapličce Nanebevzetí Panny Marie se konal první křest spojilského občánka. Nepodařilo se nám z historických pramenů zjistit, zda šlo o první křest v naší kapličce vůbec, ale v každém případě byl první v novodobé historii naší obce.

Jelikož je v naší obci zvykem vítat své občánky do života, dohodli jsme se s rodiči malé Šárky Kuhnové, že využijeme přítomnosti jejich blízkých na církevním obřadu a ve stejný den uděláme i ten civilní. A tak se historicky poprvé uskutečnilo vítání občánka v místní kapličce. Tomuto prostředí byl přizpůsoben i celý program vítání. Po několika básních přednesl starosta svůj projev připravený pro tyto příležitosti. Poté následoval zápis rodičů a patronů do pamětní knihy. I zde jsme zaznamenali jednu pozoruhodnost. Kromě prarodičů se patrony malé Šárky stali i její starší sourozenci Vojtíšek a Alžbětka.

Po zápisu do pamětní knihy předal starosta obce společně s místostarostkou tradiční dárky, pro maminku kytičku, pro Šárinku zlatý přívěsek s jejím znamením. Na závěr přišlo nezbytné focení na památku. Cvakání spouští fotoaparátů nebralo konce. A pak honem příprava na křtiny, které následovaly bezprostředně po vítání občánka do života.