Vítání občánků do života - 19. 4. 2015

Přidáno: 4. května 2015

Autor: Miluše Telecká

I když naše Obec Spojil vznikla na vysušených rybnících, zdá se, že je zde nějaká "dobrá voda a velmi příznivé klima". Děti se nám tady rodí jako houby po dešti. Obecní úřad připravil letošní první Vítání občánků do života na neděli 19. dubna 2015. Než jsme stačili naše nové občánky přivítat, tak se nám během inkriminovaného víkendu narodili další dva. Spojil se tedy nemusí o svojí budoucnost nikterak obávat.

V neděli 19. dubna jsme ve slavnostně vyzdobené klubovně sportovního areálu přivítali tři naše nové občánky, jejichž rodiče vyslovili souhlas s účastí na této společenské události. Řady našich občanů rozšířili Jan Klobučar, Beáta Zemanová a Filip Kolář. Honzík Klobučar, který se narodil již v létě loňského roku, je už "kus pořádného chlapa", a tak bedlivě sledoval všechny přítomné, zda dělají vše tak, jak mají, a kdyby mu v tom nebránily ruce jeho maminky a tatínka, které potřebuje jako záchranu, tak by se šel podívat až takzvaně do kuchyně celého dění. Také mnohem mladší Beátka Zemanová a Filípek Kolář pečlivě sledovali z náruče svých rodičů, co se kolem nich děje. Nejvíce je zaujaly zpívající děti ze Zvonečku.

Celý slavnostní obřad začal jako tradičně kulturním vystoupením dětí z pěveckého souboru Zvoneček pod vedením paní Rüklové. Následovala recitace několika básní v přednesu sourozenců Jany a Jana Štěpánkových. V další části se ujala slova starostka obce paní Miluše Telecká, která ve svém vystoupení zdůraznila význam rodiny pro výchovu dítěte a popřála všem hlavně hodně zdraví a šťastných dní. Poté přednesla slavnostní slib, který rodiče svým podpisem stvrdili do pamětní knihy. Každý náš nový občánek měl své patrony z řad prarodičů, kteří se také podepsali do pamětní knihy. Beátce Zemanové se stala patronkou také její čtyřletá sestřička Laurinka a Filípkovi Kolářovi jeho sestřičky Adélka a Terezka.

V další části vítání občánků do života dostali noví občánci z rukou starostky obce malý dárek na památku v podobě zlatého přívěsku se znamením a maminky pestrou kytičku květů. Společně si pak zástupci obce s rodiči připili na zdraví a šťastný život našich nejmenších.

Naše upřímné poděkování za přípravu a průběh této společenské události patří dětem z pěveckého sboru Zvoneček pod vedením paní Miroslavy Rüklové, Janičce a Honzíkovi Štěpánkovým, Haně Hartmanové, Miroslavě Čápové a našim skvělým fotografkám Malvíně a Lee Ministrovým.