Vítání občánků - 6. 11. 2011

Přidáno: 23. listopadu 2011

Ano, snad takhle by se to dalo říci o nedělním odpoledni dne 6.11.2011. K jaru patří teplo, sluníčko, květiny a mláďata. Tak s tím vším jsme se mohli setkat v tuto neděli ve sportovním areálu. Venku hřálo slunce a bylo teplo, jakoby ani podzim nebyl, a v klubovně plno miminek a květin. Vládla milá a radostná nálada, jak to bývá vždy, když vítáme nové občánky do řad obyvatel obce Spojila. Tentokrát jsme přivítali mezi naše občany:

Lauru Zemanovou, Filipa Lohnera a Antonína Popelku.

Po úvodních verších a přivítání hostů zástupci obce následovalo kulturní vystoupení souboru Zvoneček. Tentokrát nás všechny mile překvapili, protože nás zavedli svým příběhem o putování Bětušky za dědečkem opět do kouzelné přírody. Bětuščina cesta byla plná příhod a písniček, které děvčátka souboru Zvoneček předvedla a zazpívala tak výborně, že zaujala nejen rodiče a babičky, ale i naše malé občánky, protože po celou dobu tohoto kulturního vystoupení seděli, ani nedutali a napjatě sledovali, co se zde odehrává. Tato kulturní vložka byla poté náležitě oceněna potleskem. To vše je ale především zásluha paní učitelky Rüklové, která tento soubor vede, a za to jí náleží velký dík.

Pak následovala ta vážnější a důstojnější část obřadu a to, projev starosty obce, kdy promlouval především k rodičům, ale i jejich příbuzným, o zodpovědnosti a starostech, které přináší výchova dítěte, ale také o radosti a štěstí, které dovedou přinést jen děti. Nezbytnou součástí této události bylo předání dárečku zástupci obce našim novým malým rodákům, pak ještě kytičku maminkám, zápis do pamětní knihy a slavnostní přípitek s přáním všeho dobrého.

Na závěr bylo ještě pořízeno několik fotek na památku každého miminka v kolébce i ve skupině se všemi rodiči do obecní kroniky a do rodinných fotoalb a hosté se pomaloučku začali rozcházet s pocitem radosti z krásných a příjemných chvil, kterými je náš malý obřad naplnil.