Vítání občánků - 30. 1. 2011

Přidáno: 12. února 2011

I když 30. leden je astronomicky typicky zimní den, ten letošní byl velice příjemný a připomínal spíše probouzející se jaro. Venku sice panovalo chladné počasí, ale to nic nezměnilo na tom, že ve slavnostně vyzdobené klubovně sportovního areálu vládla příjemná a hřejivá atmosféra. Nedělní odpoledne 30. ledna 2011 se stalo významným pro řadu našich spoluobčanů a spolupracovníků. Tento den se oficiálně rozrostla "rodina našich občanů o další potomstvo". Ve svých řadách jsme slavnostně přivítali tři nové občánky naší obce. Byli to Adéla Bakešová, Erik Černý a Valérie Pitterová. V tento jejich slavnostní okamžik je přišel doprovodit početný doprovod prarodičů, příbuzných a patronů.

Po úvodní recitaci vystoupily se svým krátkým kulturním programem děti z dětského pěveckého sboru Zvoneček pod vedením paní Rücklové. Poté přednesl slavnostní projev starosta obce Jan Křivka, který ve svém vystoupení mimo jiné zdůraznil nezastupitelnost rodiny a citlivého přístupu při výchově dítěte. Po zápisu rodičů a patronů nových občánků do pamětní knihy následovalo předání malých dárků v podobě zlatých přívěsků se znamením našich novorozenců. Přání pevného zdraví pro naše nejmenší a jejich rodiny bylo zpečetěno slavnostním přípitkem. Na závěr si naši noví občánkové vyzkoušeli pohodlí "obecní kolébky" a jako zkušení modelové zapózovali přítomným fotografům. Celý průběh slavnostního programu bedlivě a se zaujetím sledovali i naši malí oslavenci, kteří nespustili oči z řečníků a účinkujících. "A že není třeba se bát" ani starosty obce, to nám ukázala malá Adélka Bakešová, která se po dobu jeho slavnostního projevu nerušeně a nahlas "bavila" se svým starším bráškou.

Na závěr je nutno podotknout, že tento den nebyl významný a důležitý pouze pro naše nové občánky a jejich rodiny, ale také pro naše nové správce sportovního areálu Vlaďku a Michala, a zejména pro nového předsedu výboru pro občanské záležitosti Libora Kmenta, kteří tuto akci organizovali poprvé a obstáli na jedničku, za což jim patří poděkování, stejně jako dětem z pěveckého sboru Zvoneček pod vedením paní Rücklové.