Vítání občánků - 15. 4. 2010

Přidáno: 27. dubna 2010

Po dlouhém a netrpělivém čekání jaro konečně ukázalo svou pravou tvář. Slunce svými paprsky objalo do své náruče naše malé královstvíčko zvané Spojil. Jeho zlatá tykadélka pronikala až do slavnostně vyzdobené komnaty na místním sportovním kolbišti.

Našeho "pana krále" a jeho "dvořany" čekala v tuto neděli 18. dubna 2010 společně s některými obyvateli velká sláva. Okolo 15. hodiny se začalo schylovat k velmi významné události, kterou neprožíváme tak často. Naše královstvíčko se rozrostlo o nové občánky a tak se slušelo je jak se patří přivítat do našich řad. Poprvé jsme mohli přivítat najednou hned tři malé princezničky, které přišly na svět na podzim loňského roku. Měly to tak šikovně domluvené, že se jim to podařilo během měsíce.

Novými a krásnými princeznami jsou Anita Kmentová, Celine Formánková a Kristýna Valská. Uměly si skutečně dobře vybrat. Dokladem toho, že přišly opravdu do správných rodin, byla účast nejen rodičů, ale i prarodičů a známých, kteří se přišli s námi podělit o svoji radost a štěstí z jejich narození.

Jelikož ve skutečnosti nejsme žádné království ani královstvíčko, ale obyčejná, zato malebná víska třetího tisíciletí. Vzhledem k tomu, že v jejím čele není žádný král či jiný monarcha, nýbrž "prachobyčejný" starosta obce, tak se i v obdobném duchu neslo celé slavnostní vítání občánků do života. Úvod tohoto slavnostního aktu a značnou část jeho kulturního programu obstaraly děti z pěveckého souboru Zvoneček pod vedením paní Rücklové. Patří jim za to naše upřímné poděkování. Nechyběla zde ani tradiční recitace. Slavnostní projev přednesl starosta obce pan Křivka, který mimo jiné položil velký důraz na úlohu rodiny při výchově malého človíčka. Po podpisu rodičů a patronů našich nových občánků do pamětní knihy, byly představiteli obce předány malé dárky a květiny. A aby nám naše děvčátka ve zdraví rostla do krásy, tak jsme to společně se všemi přítomnými zpečetili slavnostním přípitkem.

Jako pro každou dobře fungující rodinu je největším bohatstvím dítě, pokračovatel rodu, tak i pro správně fungující obec jsou děti největším bohatstvím, nadějí pro její další rozvoj a zachování její životaschopnosti. Stávají se potencionálními nositeli jejích tradic a to jsou největší devízy, které můžeme vlastnit. Ty nám nahradí sebevětší poklady králů a vládců světa.