Vítání občánků - 6. 3. 2005

Přidáno: 15. března 2005

V neděli dne 6. 3. 2005 jsme po delší době opět mohli přivítat dalšího spojilského občánka, a to Vojtíška Plecháčka, který se narodil v listopadu roku 2004.

Dnešní vítání bylo pro zástupce obce zvláště milé a slavnostní, neboť stejně jako dnes Vojtíška, přivítal pan starosta v roce 2002 Tomáška a v roce 2000 Jeníčka Plecháčka. I tentokrát byla slavnost zpříjemněna recitací veršů a vystoupením dětí ze souboru Zvoneček.

Vážnější a dojemnější chvíle nastala při slovech starosty obce o náročnosti a zodpovědnosti při výchově dětí, ale současně i o pocitu štěstí a radosti, které dovedou přinést jen děti. Slavnostní obřad se odehrál opět v obecní hospůdce Na Strejčku.