Zprávy SDH obce spojil - květen a červen 2018

Přidáno: 22. července 2018

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulých dvou měsících jednu výcvikovou záležitost a jeden zásah.

V rámci výcviku proběhlo ve čtvrtek 31. května u hasičské zbrojnice ve sportovním areálu další školení zaměřené na uložení zásahové techniky a vybavení JSDH na přívěsu, na bezpečnou obsluhu a manipulaci. Mimo jiné byla také provedena kontrola a údržba motorové řetězové pily a kontrola obou ručních stříkaček, které byly v následujícím měsíci opraveny a vylepšeny. Celkem se tohoto školení zúčastnilo 6 členů hasičské jednotky.

V neděli 17. června krátce po půl třetí odpoledne byla Krajským operačním a informačním střediskem HZS ohlášena mimořádná událost – požár trafostanice u hlavní příjezdové silnice do obce naproti stezce na Dubinu. Na základě vyhlášení poplachu se jednotka SDH obce Spojil v počtu 5 členů dostavila na místo a provedla spolu s profesionální jednotkou HZS ze stanice Pardubice průzkum. Bylo zjištěno, že poškozená pojistka na trafu jiskří a žhne. Následně naše jednotka podporovala organizaci dopravy a zajištění bezpečnosti chodců spolu s HZS, policií ČR a městskou policií až do příjezdu energetického technika ČEZ, který provedl opravu - výměnu vznícené pojistky trafostanice. Po odjezdu technika a ukončení zásahu se naše jednotka SDH vrátila na základnu.

Z činnosti celého sboru je třeba za toto období z akcí společenských samozřejmě nutné uvést stavění Máje, které bylo letos nově zpestřeno kapelou Pernštejnka, která nám hrála do kroku při převozu Májky z lesa i před jejím vztyčením. Na konci května to pak samozřejmě bylo také skácení této nádherné barevné ozdoby naší vesnice spojené s následnou zábavou ve sportovním areálu. Dále to pak byl v neděli 27. května dětský den, kde jsme děti a mládež potěšili střelbou ze vzduchovky na terč a tradičně se také vyřádili s našimi ručními hasičskými stříkačkami džberovkami.

V den výročí osvobození naší vlasti 8. května jsme za náš sbor uctili památku obětí 2. světové války a vyjádřili dík našim osvoboditelům při pietním aktu u Lípy Svobody a Spojilské Lípy života spolu se zástupci obce a také se členy Klubu vojenské historie v dobových uniformách. V sobotu 12. května jsme uspořádali ve sportovním areálu hasičské grilování pro všechny členy sboru a jejich rodiny. Ve čtvrtek 31. května se potom konala schůze valné hromady SDH, na které byl novým členem Výboru SDH Spojil zvolen bratr Bohuslav Kment ml. V sobotu 22. června členové našeho sboru vypomohli obci Spojil s přípravou Spojilské letní slavnosti spojené s otevřením dětského hřiště.