Zprávy SDH obce Spojil - leden až duben 2018

Přidáno: 14. června 2018

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulých minulých měsících několik především výcvikových událostí.

Počátkem roku byla jednotka ze strany obce Spojil dovybavena dvěma jednovrstvými zásahovými obleky a dvěma páry zásahové obuvi a také doplňky jako šle a zimní čepice.

Ve čtvrtek 22. února se velitel jednotky Jan Meloun zúčastnil na stanici HZS Pardubice jednodenní odborné přípravy k prodloužení způsobilosti velitelů jednotek SDH kategorie JPO 5. Dozvěděli jsme se například i informace, jak postupovat při používání kódů typické činnosti při nákupu nové radiotechniky, dále aktuální informace o dotačních titulech vypsaných v roce 2018 pro jednotky JPO 5 a všechny související podmínky a také došlo k prohloubení znalostí, jak správně používat systém "Port.All", především pokud jde o vyplňování zprávy o zásahu, a dále jaké noviny nás v tomto systému čekají v budoucnu.

Ve čtvrtek 1. března se v klubovně sportovního areálu konalo odborné školení na obsluhu a zásah motorovou řetězovou pilou, kterého se zúčastnilo celkem 11 členů jednotky. Školitelem byl stejně jako v předchozích letech profesionální hasič ze stanice HZS Holice pan Josef Holický, který nám připomenul některá důležitá pravidla a zásady při zásahu s motorovkou, zdůraznil legislativní požadavky a omezení při takovém zásahu hasičů při mimořádné události, správné použití běžných i speciálních ochranných prostředků a také nás informoval o aktuálních doporučeních ohledně použití paliva a maziva při zásahu i výcviku. Především se však s námi podělil o své bohaté zkušenosti z reálných zásahů a upozornil na mnohá rizika, která mohou nastat, a informoval nás, jak činnost provádět k jejich minimalizaci.

V sobotu 24. března se konal praktický výcvik proškolených členů jednotky pro zásah s motorovou pilou – jednalo se o kácení stromů na kraji lesa u nově rozšířeného sportovního areálu. Kromě zvýšení praxe hasičů při činnosti s motorovou pilou a prověření hasičské zásahové techniky a vybavení bylo dalším přínosem též získání palivového dřeva do obecního sportovního areálu. Této akce, která byla opravdu pořádná dřina, se kromě velitele jednotky Jana Melouna zúčastnili Milan Kušička, Jiří Novák, Miloš Záleský a Jan Křivka st., kterým tímto ještě jednou moc děkujeme.

V pondělí 9. dubna krátce po 17,00 hod. byla Krajským operačním a informačním střediskem HZS ohlášena mimořádná událost - lesní požár na kraji lesa směrem do Studánky, několik set metrů od obecního rybníku. Hořela výmladková část lesa (pařezina, nízký lesní porost a kosodřevina) o velikosti zhruba 30 x 20 metrů. Zásah na místě provedla profesionální jednotka HZS ze stanice Pardubice, která provedla lokalizaci požáru pomocí dvou C proudů a likvidaci požáru pomocí jednoho C proudu a tuhého smáčedla Pyrocool, celkem bylo spotřebováno cca 8 tisíc litrů vody. Na místo byla operačním střediskem povolána též jednotka SDH Dašice, která provedla průzkum, ale dále nezasahovala a byla odeslána zpět na základnu, a dále byla povolána jednotka SDH Sezemice, která sice nezasahovala, ale zůstala na místě jako záloha až do ukončení zásahu. Zásah byl komplikovanější tím, že k požáru nebylo možno dostat se po žádné zpevněné komunikaci, ale bylo nutno z polní cesty dojet na místo požáru přes pole. Naše jednotka SDH Spojil vzhledem k tomu, že není vybavena cisternou, tak při tomto požáru přímo nezasahovala, ale zajistila doplnění požární vody profesionální jednotce HZS Pardubice hydrantem z veřejné vodovodní sítě a dále zajistila následný požární dozor požářiště ve večerních a nočních hodinách. Této mimořádné události se zúčastnilo celkem 7 členů naší hasičské jednotky, za což jim patří velké poděkování mě coby velitele jednotky i vedení obce Spojil.

Ve čtvrtek 12. dubna odpoledne proběhlo v hasičské zbrojnici ve sportovním areálu školení zaměřené na zásahovou techniku a vybavení JSDH – především na jejich uložení na hasičském přívěsu a také na bezpečnou obsluhu a manipulaci. Jedná se o elektrocentrálu a prodlužovací kabely, kalové čerpadlo, proudnice a hydrantový nástavec, motorovou pilu s příslušenstvím, naviják s ocelovým lanem, osvětlovací soupravy včetně stativů, nářadí, pohonné hmoty a další. Praktický výcvik poté proběhl na osvětlení místa zásahu, kdy jsme pomocí elektrocentrály zajistili napájení speciálních svítidel umístěných na stativech a také napájení kalového čerpadla. Dále jsem vyzkoušeli také náš naviják typu "hupcuk". Celkem se tohoto školení a výcviku zúčastnilo 8 členů hasičské jednotky.

Z činnosti celého sboru je třeba z akcí společenských možno uvést Vítání nového roku 2018, kde se někteří členové sboru veřejnosti ukázali v nových pracovních uniformách. Samozřejmě je nutné připomenout na hlavním místě jubilejní 10. spojilský ples, který jsme spolu s obcí pořádali v pátek 19. ledna v Chotči a naše hasičská tombola byla tradičně velmi oblíbená. Článek o plesu z pera nové paní kronikářky jste si mohli přečíst v minulém čísle tohoto zpravodaje.

V neděli 11. února 2018 se konala výroční schůze Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil za rok 2017, na které byla schválena výroční zpráva o činnosti sboru za loňský rok, výroční zpráva finančního hospodáře za loňský rok a také zpráva o kontrole hospodaření SDH provedené u pokladníka revizorem účtů. Dále byla schválena výše členských příspěvků pro rok 2018 a diskutovány všechny plánované akce sboru i obecní akce s naší spoluúčastí pro letošní rok. Na této schůzi rovněž vzali členové sboru na vědomí žádost o ukončení svého členství v našem sboru Petrem Kremličkou a Jakubem Jandlem a dále rezignaci Bohuslava Kmenta st. na funkci člena výboru SDH. Starosta sboru mu za jeho dlouholeté úsilí, práci a moudré rady poděkoval a vyzval k nominování a zvolení nového člena výboru, což bylo odloženo na příští schůzi valné hromady.

V březnu se zvolený zástupce SDH Spojil zúčastnil dvou jednání komise pro vyhodnocení nabídek poptávkového řízení na provozovatele Restaurace sportovního areálu obce Spojil.

V sobotu 7. dubna provedli spojilští hasiči ve Spojile sběr železného šrotu. Bylo jich na to celkem 8 a pořádně se při tom letos nadřeli. Po celé obci se nakonec podařilo sebrat celkem 2100 kg starého železa a plechu. Od sběrných surovin Janoušek na Hůrkách za to sbor získal finanční částku 9030,- Kč. Touto cestou spojilští dobrovolní hasiči ještě jednou velmi děkují všem obyvatelům Spojila, kteří jim přispěli, za jejich podporu, které si nesmírně vážíme.

Poslední dubnovou akcí našeho sboru byla pomoc při tradičních Čarodějnicích v pondělí 30. dubna, kde jsme kromě technické přípravy této akce měli na starosti zabezpečení ohně na opékání buřtů i jiných dobrot a zajistili také soutěžní disciplínu pro děti – skákání v pytli kolem hasičských stříkaček džberovek. Postarali jsme se i o zlatý hřeb celého odpoledne – spálení figuríny čarodějnice, kterou vyrobila provozní restaurace Hanka Hartmanová. Provedli jsme to v našich zásahových oblecích a helmách, aby měli diváci lepší zážitek a podívanou.