Zprávy SDH obce Spojil - květen až prosinec 2017

Přidáno: 6. ledna 2018

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) má za sebou v uplynulém půlroce především výcvikové záležitosti. Žádná mimořádná událost, která by vyžadovala zásah jednotky, se naštěstí nestala. Při silné vichřici, která se prohnala celou zemí koncem října, jsme sice byli v pohotovosti, ale naštěstí naše jednotka zasahovat nemusela – na rozdíl od našich kolegů z profesionální jednotky v Pardubicích a mnoha dobrovolných jednotek v celém kraji, kteří měli bohužel enormní množství práce s následky této vichřice.

V rámci výcviku tedy v neděli 15. října proběhlo u hasičské zbrojnice ve sportovním areálu další školení zaměřené na uložení zásahové techniky a vybavení JSDH na přívěsu, na bezpečnou obsluhu a manipulaci. Praktický výcvik poté proběhl na osvětlení místa zásahu, kdy jsme pomocí elektrocentrály zajistili napájení speciálních svítidel umístěných na stativech. Celkem se tohoto školení zúčastnilo 6 členů hasičské jednotky.

Počátkem října a také koncem listopadu byla všechna nezbytná data o mužstvu a především technické údaje o zásahové technice naší jednotky zadána velitelem jednotky do hasičského informačního systému "Port.All", který se používá pro sdílení informací všech dobrovolných jednotek s operačním střediskem Hasičského záchranného sboru v rámci celého Integrovaného záchranného systému - především pro operativnější a efektivnější využívání informací o jednotkách při rozhodování a velení v případě vyhlášení mimořádné události. V závěru roku proběhla obnova opotřebované výstroje členů jednotky – ze strany obce Spojil bylo objednáno 10 nových pracovních uniforem PS2, 10 hasičských triček a dále doplňky jako šle a zimní čepice. Výstrojní firma nám to vše dokonce přivezla 6. prosince přímo do Spojila do sportovního areálu, kdy jsme si mohli vyzkoušet a vybrat správnou velikost a následně výstroj převzít.

Z činnosti celého sboru je třeba za toto období z akcí společenských samozřejmě nutné uvést tu naši nejdůležitější událost letošního roku, kterou byla oslava 95. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Spojile, která se konala 13. května a pozvali jsme na ni všechny spojilské spoluobčany – o této události jste si mohli více přečíst v jednom z předchozích čísel Spojilské Drbny.

Tradičními každoročními akcemi, na nichž se náš SDH podílel, bylo stavění Máje a na konci května také skácení této nádherné barevné ozdoby naší vesnice. Dále to pak byl koncem května dětský den, kde jsme děti a mládež potěšili střelbou ze vzduchovky (letošní novinkou byly terče v podobě pestrých barevných papírových růži jako na pouti) a tradičně se také vyřádili s našimi ručními hasičskými stříkačkami džberovkami.

V den výročí osvobození naší vlasti 8. května jsme za náš sbor uctili památku obětí 2. světové války a vyjádřili dík našim osvoboditelům při pietním aktu u Lípy Svobody a Spojilské Lípy života spolu se zástupci obce a také se členy Klubu vojenské historie v dobových uniformách. Také všechny tyto květnové akce byly již uvedeny v jednom z předchozích čísel Spojilské Drbny a proto je zde nyní jen tento stručný souhrn.

V polovině října jsme pak při schůzi valné hromady sboru měli kromě plánovacích a organizačních věcí také velmi milou povinnost vůči dvěma našim členům – letošním jubilantům, kterým starosta sboru jménem svým i všech ostatních členů pogratuloval a popřál vše nejlepší, poděkoval jim za dobrovolnou práci pro sbor i jednotku a předal jim dárky. Těmito jubilanty jsou nejstarší člen našeho sboru pan Bohuslav Kment st., který slaví v listopadu 80. narozeniny, a pan Jan Křivka (starosta obce), který slaví v prosinci 50. narozeniny.

Na místě je také určitě zmínit, že někteří členové sboru pomohli s přípravou především technického zajištění slavnostní události v centru obce, kterou bylo Rozsvěcení vánočního stromu v sobotu 25. listopadu.

Tradiční událostí konce roku pak byl Vánoční turnaj ve stolním tenisu v sobotu 9. prosince, který se konal letos již po dvanácté a zúčastnilo se ho celkem 19 hráčů ve třech kategoriích.