Ohlédnutí za činností SDH obce Spojil v roce 2016 - 12. 2. 2017

Přidáno: 13. dubna 2017

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil a velitel hasičské jednotky

Nedávno v neděli 12. února 2017 se konala výroční schůze Valné hromady Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil za rok 2016 a proto bude vhodné trochu připomenout činnost sboru i hasičské jednotky v loňském roce i ostatním spojilským občanům a obyvatelům formou tohoto ohlédnutí.

Spojilská Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH), která je nejdůležitější zásahovou složkou sboru a má zařazení JPO 5, se v loňském roce zúčastnila dvou mimořádných událostí přímo ve Spojile, které se obě odehrály počátkem září. Při první události došlo v ulici K Hájovně kousek od návsi za jízdy k samovznícení a požáru osobního automobilu a dva členové JSDH požár lokalizovali do příjezdu profesionální jednotky HZS Pardubice. Při druhé události o několik dní později někteří členové naší hasičské jednotky zasahovali společně s profesionální jednotkou HZS Pardubice při požáru na dvoře rodinného domu v ulici Na Okrajích. V rámci odborného výcviku členů JSDH proběhlo v březnu školení zásahu s motorovou pilou a následně proběhl praktický výcvik - prořezání dřevin kolem toku Spojilského odpadu (kromě samotného výcviku byly dalšími pozitivy i pročištění břehů Spojiláku jako protipovodňové opatření a dále získání palivového dřeva do sportovního areálu). Rovněž v březnu se velitel jednotky zúčastnil na stanici HZS Pardubice jednodenní odborné přípravy k prodloužení způsobilosti velitelů jednotek JPO 5.

Z činnosti celého sboru je třeba z akcí společenských samozřejmě nutné připomenout na prvním místě 8. spojilský ples, který jsme spolu s obcí pořádali vloni v lednu v Chotči a naše hasičská tombola byla tradičně velmi oblíbená. Dále je dobré vzpomenout na spojilské posvícení spojené s oslavou 70. výročí vysazení Lípy Svobody na spojilské návsi, kde naši členové drželi při této slavnostní události čestnou stráž. Spojilskou Lípu Svobody vysadili naši předchůdci bratři hasiči v květnu roku 1946 k uctění prvního výročí konce 2. světové války a k oslavě svobody, která není samozřejmostí a i v dnešní době je třeba si jí vážit a bojovat za ni. Tradičními akcemi v celoročním spojilském kalendáři bylo kromě každoročního dubnového sběru železného šrotu pochopitelně také stavění Máje prvního května a její kácení na konci května.

Z akcí pořádaných pro děti bychom rádi připomenuli naši pomoc při Čarodějnická zábavě, kde jsme jako každý rok sponzorovali a organizovali soutěž o nejlepší čarodějnici a měli na starosti také tradiční opékání buřtů. V rámci dětských soutěží jsme představili naše dvě nové ruční stříkačky "džberovky", o které byl mezi dětmi velký zájem - stříkání na plechovky si všechna děcka pořádně užila. O měsíc později jsme pomáhali hlavním organizátorům pořádat tradiční Dětský den ve Spojile. Velmi oblíbené byly z našich hasičských disciplín kromě tradičního střílení vzduchovkou také opět naše dvě džberovky - s hasičskou helmou na hlavě a s proudnicí v ruce si všechny ratolesti pořádně zařádily.

Ze sportovních akcí připomeňme lednový 3. ročník Turnaje ve stolním Stiga hokeji, únorový 4. ročník turnaje ve stolním tenisu dvojic a v závěru roku 11. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu. V září jsme pomohli pořadatelům se zajištěním dopravní bezpečnost závodníků při 1. ročníku dětského cyklistického závodu "Spojilská míle pro Mílu".

V loňském roce jsme jeli po dvou letech opět na výlet, a to tentokrát vlakem, na jednodenní výlet do Ostravy pro hasiče a jejich rodiny, kterého se zúčastnilo celkem 11 osob. Navštívíli jsme Hasičské muzeum města Ostravy a Hornické muzeum v ostravském Landek Parku včetně expozice báňského záchranářství. Bohužel běh života je takový, že jsme v loňském roce absolvovali i velmi smutnou událost.

22. dubna jsme se naposledy rozloučili se spojilskou starostkou Miluškou Teleckou. Na jejím pohřbu v Pardubickém krematoriu jsme drželi uniformovanou čestnou stráž a samozřejmě jsme za hasiče věnovali i smuteční kytici. Tentýž den jsme také drželi uniformovanou čestnou stráž na návsi ve Spojile při kondolencích veřejnosti a pietním aktu položení kytic a zapálení svíček u Lípy Svobody.

Náš sbor byl založen již v roce 1922, což jsme si před 5 lety připomněli velkou oslavou 90. výročí a v letošním roce 4. dubna tedy bude naše původní historie psát již 95 let. Ke znovuzaložení našeho sboru došlo 13. 2. 2000, což znamená, že nedávno to bylo již 17 let. V loňském roce ukončili na vlastní žádost členství v našem sboru 4 členové a v současnosti má tak náš sbor celkem 23 členů. Samotná hasičská jednotka má pak celkem 13 členů.

Závěrem bych rád jménem svým i jménem ostatních bratrů hasičů poděkoval všem našim spojilským sousedům a podporovatelům za jejich přízeň. Budeme vždy dělat vše pro to, aby občané obce Spojil byli na své dobrovolné hasiče hrdí a vážili si jich.

Ke stažení