Současnost SDH

Dne 15. 2. 2000 se konala ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil. Tento sbor založilo 15 občanů pod záštitou obce. Po mnoha letech se tak obnovila tato dávná tradice. Na další schůzi bylo odsouhlaseno ustavení Jednotky požární ochrany. Starostou sboru byl zvolen Jiří Novák a velitelem jednotky Miroslav Vlk. Dne 7. 10. 2000 byl starostou sboru zvolen Ing. Jan Meloun a je jím do současnosti.

Sbor se podílel v průběhu roku 2000 na přípravě a technickém zabezpečení většiny kulturních akcí. Dále např. zorganizoval sběr starého šrotu v obci. Jednotka se kromě toho připravovala na případný zákrok a pomoc hasičům ze Sezemic při jarních povodních.

V současné době má sbor celkem 20 členů a mimo jiné disponuje slavnostními uniformami v letní verzi. Klubovnu má náš sbor v prostorách obecního úřadu v centru obce. Hasičská jednotka má nyní 13 členů a používá zásahové požární vozidlo VOLHA GAZ 24, které je v majetku obce. Jednotka je vybavena zásahovými obleky a přilbami pro výjezdovou skupinu a všichni členové mají též hasičské pracovní uniformy. Taktéž je jednotka vybavena nepromokavými plášti, bundami a holinkami, které jsou nutné pro připravenost při riziku povodní – nyní již téměř každoročním. Dále je jednotka vyzbrojena motorovou pilou s příslušenstvím a několik jejích členů je vyškoleno k jejímu používaní pro provádění technických zásahů. V roce 2002 se členové jednotky zúčastnili pomoci při odstraňování následků povodně v jižních Čechách.

Náš sbor se v průběhu roku společně s orgány obce Spojil podílí na organizaci nebo přímo organizuje všechny tradiční sportovní, kulturní a společenské akce, které se v obci konají. V roce 2006 uspořádal sbor finanční sbírku na pořízení nového zvonu pro kapličku, který byl slavnostně vysvěcen 9. 9. 2006.