Historie sboru dobrovolných hasičů

Požáry a situace před vznikem SDH

Hospodářské budovy a obytná stavení byla vybudována z borových trámů, měla doškovou a později šindelovou střechu. Během devatenáctého i dvacátého století proto vyhořelo mnoho hospodářství, některá do základu. Stavení č.p. 2 vyhořelo dvakrát, č.p. 9 a 21, v roce 1864 č.p. 16 a 17, v roce 1895 č.p. 13, v roce 1904 č.p. 3, v roce 1902 č.p. 22 a v roce 1921 č.p. 29 a 11. Proto byly později stavěny domy zděné s ohnivzdornými střechami, prskové pece byly nahrazeny kamny, louče petrolejovými lampami a následně elektřinou.

Obec vlastnila i své protipožární nářadí, které se skládalo z jedné obyčejné dřevěné pístové stříkačky, dvou trhacích háků a dvou plátěných džberů na vodu. Toto vybavení však stačilo uhasit malý klukovský ohníček.

V březnu 1921 v poledních hodinách vznikl dětskou neopatrností požár v č.p. 29 u Františka Chvály a rozšířil se i na usedlost č. 11 Fr. Šimka. Obě usedlosti až na menší zděné prostory úplně lehly popelem.

Ukázalo se, že obec nutně potřebuje zajistit majetek obyvatelstva proti tomuto živlu. Požární nářadí pořízené obcí v roce 1892, což byla jedna dřevěná pístová stříkačka, dva trhací háky a dva plátěné kbelíky, již v té době neexistovalo.

Historie SDH

Obecní zastupitelstvo uvažovalo o zřízení a vybavení řádného sboru dobrovolných hasičů. Hasičský dobrovolný sbor pak byl skutečně dne 4. 4. 1922, na základě dobrovolnosti obyvatel a bez finančního přispění obce založen.

V roce 1925 byla postavena hasičská zbrojnice za peníze darované honebním společenstvem. Na tuto stavbu přispěl darem také pan František Jirout, a to částkou 300,- Kč, kterou obdržel od obecního úřadu jako nájemné za uskladnění stříkačky ve svém domě za dobu pěti let.

V roce 1933 byl rozpuštěn Hasičský sbor, veškerý majetek převzala obec, avšak bylo nutno určit osobu a vyhradit prostředky na údržbu tohoto majetku. Na podzim téhož roku byl Hasičský sbor obnoven a majetek mu byl předán zpět. Z toho plyne, že občasné požáry si přímo existenci tohoto sboru vynutily.

V roce 1959 bylo zřejmé, že místní požární sbor upadá a neplní svoji funkci, a proto velitel PO doporučil vytvořit závodní požární sbor při JZD.