Spojil neváhá pomoci

Roky 1997, 2002, 2009, 2010 a rok 2013, všechny mají společného jmenovatele. Jsou to ničivé povodně, které zasáhly někdy větší, někdy menší část naší republiky. Všechny tyto roky vyjma roku 1997 mají však ještě druhého společného jmenovatele. Je jím skutečnost, že v těchto tragických letech vždy na některém z míst postižených povodní zanechala svoji světlou stopu naše malebná víska Spojil.

Rok 2002 občané obce Spojil posílají humanitární pomoc ve výši 80.000,- Kč jihočeským obcím Majdalena, Suchdol a Plav. V obci Plav spojilští hasiči pomáhají při odklizování následků ničivé povodně.

Rok 2009 naše společná pomoc ve formě finančního daru ve výši 63.100,- Kč míří do obce Jeseník nad Odrou v Olomouckém kraji. Zdejší lidé na vlastní kůži prožili, co je to apokalypsa. Tehdy jsme vyzvali k následování i obce našeho mikroregionu a výsledkem byl finanční dar ve výši 404.050,- Kč.

Píše se rok 2010 a o měsíc dřív než v předchozím roce a několik málo dní před parlamentními volbami přichází další živelná pohroma. A opět nejvíce udeřila v moravských krajích a nám již známém olomouckém. Tentokrát naše finanční pomoc ve výši 53.400,- Kč putovala do obce Ústí u Hranic.

Zhruba po třech letech a pěti dnech přichází další povodeň, která si vybírá svou krutou daň v českých krajích. Jednou z prvních, nejvíce zasažených obcí je obec Rudník u Vrchlabí v Královehradeckém kraji. A opět jsou to naši občané, kteří přicházejí jako první s okamžitou a tolik potřebnou pomocí. Na výzvu představitelů naší obce zareagovalo bezprostředně 48 rodin, které během tří hodin dokázaly shromáždit materiální a finanční pomoc obci Rudník u Vrchlabí ve výši 55.000,- Kč. Díky Vaší nezměrné solidaritě mohli již třetí den po povodni odvézt zástupci obce do Rudníku materiální pomoc ve výši 55.000,- Kč, která byla nezbytně nutná pro likvidaci následků povodně.

Další dny ukázaly, jak hodně je pohnutý osud této obce a jejich občanů. Proto jsme se rozhodli rozšířit naši výzvu i na ostatní obce našeho mikroregionu. Souběžně s tím se na nás obraceli i další obyvatelé naší obce se žádostí, zda mohou také ještě přispět. Proto jsme tuto možnost rozšířili pro naše občany ještě na další dva dny, během nichž na základě naší výzvy předalo své finanční dary dalších 14 rodin ve výši 16.900,- Kč. Celková výše finančních darů činí 69.300,- korun. Naši občané také přinesli velké množství použitého i nového bílého i černého nádobí, drobných elektrospotřebičů, ale také lůžkovin, záclon, oblečení a podobně.

Svoji účast s obyvateli povodní postiženého Rudníku, ale i dalších obcí projevili lidé různého věku i sociálního postavení, každý dle svých možností a to je úctyhodné a zároveň velice milé zjištění.

Můžeme upřímně říct, že v mnohých chvílích se nám svíralo srdce. Zažili jsme různé situace, kdy například i přes svůj zdravotní handicap přišli naši senioři, kteří jinak nikam moc nechodí, ale v tuto chvíli našli v sobě dostatek sil, aby mohli na obecním úřadě přispět finanční částkou podle svých možností. Zvláštní pocit jsme zažívali v okamžiku, když jeden z našich seniorů předával svůj finanční dar se slovy: "Lepší je, když můžeme pomoct my druhým, než aby musel někdo pomáhat nám."

Největším zásahem do našich citů byla chvíle, kdy na obecní úřad přišel asi pětiletý chlapec se svojí maminkou, přes kancelářské potřeby sotva viděl na stůl, a povídá: "Tady jsem Vám přinesl svoje plyšáky pro děti, co jim je vzala voda a mají domy plné vody, aby si měly s čím hrát." V takových okamžicích si pak člověk plně uvědomí, že ze všeho nejcennější na světě je lidská soudržnost, ochota pomoct jeden druhému a v zájmu toho obětovat kus svého já.