Humanitární šatník

Občanské sdružení Diakonie Broumov jako nezisková organizace pořádá humanitární sbírky v rámci celého Východočeského kraje. Toto sdružení poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Již několik let se naše obec do těchto sbírek zapojuje pravidelně dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Do sbírky je možné donést letní a zimní oblečení, lůžkoviny, domácí potřeby, přikrývky, polštáře, deky, obuv a hračky. Sbírka probíhá v kanceláři obecního úřadu. Nashromážděné darované věci pak odveze vozidlo Diakonie. Naši občané tak své přebytečné věci ještě promění ve věci užitečné pro potřebné a strádající lidi.