Dětské centrum Veská

Již v roce 1995 poskytla obec Spojil finanční příspěvek na vybavení Dětského centra ve Veské, za který pak byly nakoupeny zimní bundy a hračky pro tamní děti.

Stejně tak jsme nezůstali hluší na výzvu tohoto domova o pomoc při uskutečnění projektu "Veselý domeček" a darovali jsme z rozpočtu na tuto akci 10 tisíc korun. Výsledek pak zástupci obce shlédli v listopadu roku 2000 a konstatovali, že je pro děti připraveno skutečně veselé a příjemné prostředí.

Další aktivitou, jejíž výtěžek byl věnován tomuto sociálnímu zařízení, byly přednášky Ing. Jana Melouna z cest po různých koutech dalekého i blízkého světa, které se konaly v r. 2011 a 2012 v klubovně sportovního areálu. Dobrovolné vstupné v roce 2011 za Cestovatelské úterky představovalo částku 2 430 Kč. Byla osobně předána ředitelce Dětského centra MUDr. Drahomíře Peřinové. Tato částka byla základem k uhrazení ozdravného pobytu pro děti v Orlických horách. V roce 2012 přednášky pokračovaly a koncem dubna bylo v pokladničce určené pro dobrovolné vstupné nashromážděno 3 823 korun, které opět budou poskytnuty Dětskému centru ve Veské.

Obec Spojil navázala dlouhodobou spolupráci s Dětským centrem ve Veské a stala se jedním ze sponzorů při realizaci jeho aktivit, za což obdržela několikrát od paní ředitelky poděkování.