Památný křížek

Další neopomenutelnou historickou památkou je i památník v podobě pískovcového podstavce s křížkem, jehož nápis kdysi hlásal poděkování místních žen za to, že je Pán Bůh ochránil v době I. i II. světové války. Tento památník nechaly ze sbírky na vlastní náklady vybudovat spojilské ženy.

Při kompletní úpravě návsi a kapličky došlo i na důkladnou opravu našeho památného křížku. Byl opraven jak pískovcový podstavec, tak i samotný křížek a celé okolí tohoto památníku.