Kaplička

Významnou historickou památkou Spojilu je kaplička, která byla vybudována v roce 1868 ze sbírky místních obyvatel. Kaplička je zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie a dodnes se zde několikrát do roka slouží mše svatá.

Na Vánoce se její oltář rozzáří a je ozdoben krásným figurkovým betlémem. Kaplička má malou věžičku se zvonkem, který je v současné době poháněn elektrickým proudem a všechny obyvatele ráno budí a večer doprovází ke spánku.

Jak se dočtete dále, kaplička prošla v několika uplynulých letech poměrně rozsáhlou rekonstrukcí.

Rekonstrukce kapličky - 1. etapa

V souladu s plánem investičních akcí dle rozpočtu obce byla v květnu 2006 zahájena rekonstrukce kapličky v obci Spojil. Dne 22. 5. 2006 stavební firma Šikmé a rovné střechy Bedřich Borovec odstranila krytinu a za pomoci jeřábu sejmula stávající zvoničku. Ta bude nahrazena novou, neboť kromě oprav stavební části bude do zvoničky umístěn zcela nový zvon, který byl pořízený ze sbírky občanů. Vybrali jsme pro něj jméno "Václav", které se váže ke spojilskému posvícení. Dodavatelem zvonu včetně technologie zvonění je společnost Elektrozvon Kopečný z Olomouce.

Rekonstrukce kapličky - 2. etapa

Současně s budováním nového centra obce probíhala v letech 2006 až 2008 i generální rekonstrukce kapličky. Za pomoci finančních prostředků z fondu EU, národních fondů, rozpočtu Pardubického kraje a rozpočtu obce Spojil byla provedena izolace proti vlhkosti, nová elektroinstalace, kompletně zrekonstruován interiér včetně nového vybavení a nových omítek i fasády. Dominantní je v kapličce nový křišťálový lustr, obětní stůl a lavice. Podmanivé je rovněž osvětlení klenbového stropu.

V den otevření nového centra obce, to jest 20. 9. 2008, byla kaplička požehnána a slavnostně otevřena biskupem monsignorem Josefem Kajnekem.