Materiály pro jednání zastupitelstva - 20. listopadu 2019

Vloženo

Název a anotace

12. listopadu 2019

Bod 10 Smlouva o upsání akcií - důvodová zpráva [PDF dokument, 55 kB]

12. listopadu 2019

Bod 10 Smlouva o upsání akcií [PDF dokument, 60 kB]

12. listopadu 2019

Bod 10 Smlouva o upsaní akci - průvodní dopis [PDF dokument, 431 kB]

12. listopadu 2019

Bod 09 Vyhláška o nočním klidu - důvodová zpráva [PDF dokument, 54 kB]

12. listopadu 2019

Bod 09 OZV 4 2019 noční klid [PDF dokument, 57 kB]

12. listopadu 2019

Bod 08 Vyhláška o místním poplatku za odpady - důvodová zpráva [PDF dokument, 56 kB]

12. listopadu 2019

Bod 08 OZV 3 2019 odpady poplatek [PDF dokument, 72 kB]

12. listopadu 2019

bod 07 Směrnice o zadávání veřejných zakázek obce Spojil - návrh [PDF dokument, 424 kB]

12. listopadu 2019

Bod 06 Úpravy (8.11.) NÁVRH ROZPOČET 2020 ke schválení 20112019 - výdaje [PDF dokument, 576 kB]

12. listopadu 2019

Bod 06 Úpravy (8.11.) NÁVRH ROZPOČET 2020 ke schválení 20112019 - příjmy [PDF dokument, 647 kB]

12. listopadu 2019

Bod 06 Úpravy (11.11.) Střednědobý výhled do 2023 - návrh [PDF dokument, 292 kB]

12. listopadu 2019

bod 06 Důvodová zpráva [PDF dokument, 295 kB]

12. listopadu 2019

bod 05 žádost o dotaci z rozpočtu obce Spojil [PDF dokument, 367 kB]

12. listopadu 2019

bod 05 vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti-dotace [PDF dokument, 510 kB]

12. listopadu 2019

bod 05 vyuctovani poskytnuté dotace z rozpočtu obce Spojil [PDF dokument, 373 kB]

12. listopadu 2019

bod 05 pravidla čerpání dotací z rozpočtu obce Spojil Spolky [PDF dokument, 229 kB]

12. listopadu 2019

bod 04 Darovací smlouva Apolenka - Žádost 2019 [PDF dokument, 694 kB]

12. listopadu 2019

Bod 04 Darovací smlouva Apolenka - důvodová zpráva [PDF dokument, 51 kB]

12. listopadu 2019

bod 04 Darovací smlouva Apolenka [PDF dokument, 193 kB]

12. listopadu 2019

Bod 02 Kontrola plnění usnesení z předchozích Zasedání ZoS ke dni 19.11.2019 [PDF dokument, 65 kB]