Materiály pro jednání zastupitelstva - 25. září 2019

Vloženo

Název a anotace

20. září 2019

Bod 5 - Projednání návrhu Dodatku č.2 ke Smlouvě o úvěru - Výpis usnesení z jednání FV 5-2019 [PDF dokument, 34 kB]

18. září 2019

Bod 11 - Informace o současném stavu řešení dopravní situace výjezdu z obce Spojil na křižovatce komunikací III/2982 a I/36 Pardubice – Hůrka, veřejná vyhláška [PDF dokument, 221 kB]

18. září 2019

Bod 8 - Projednání záměru podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova pro rok 2020 - důvodová zpráva [PDF dokument, 112 kB]

18. září 2019

Bod 6 - Smlouva o veřejné finanční podpoře č.1 mezi Oblastní Charitou Pardubice a obcí Spojil - Kalkulace 2019 Pečovatelská služba Pardubice [PDF dokument, 200 kB]

18. září 2019

Bod 6 - Smlouva o veřejné finanční podpoře č.1 mezi Oblastní Charitou Pardubice a obcí Spojil - Kalkulace 2019 Odlehčovací služby - pobytové [PDF dokument, 200 kB]

18. září 2019

Bod 6 - Smlouva o veřejné finanční podpoře č.1 mezi Oblastní Charitou Pardubice a obcí Spojil, návrh smlouvy [PDF dokument, 278 kB]

18. září 2019

Bod 4 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č.IV-12-2019411/VB/1: název stavby SPOJIL,K HÁJOVNĚ. Č.P. 111/1, KNN. - návrh smlouvy [PDF dokument, 1,74 MB]

18. září 2019

Bod 12 - Informace o současném stavu projektu Starzone a.s. [PDF dokument, 42 kB]

18. září 2019

Bod 9 - Informace o rozpočtovém opatření č. 203/2019 v kompetenci starostky obce [PDF dokument, 373 kB]

18. září 2019

Bod 4 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby č.IV-12-2019411/VB/1: název stavby SPOJIL,K HÁJOVNĚ. Č.P. 111/1, KNN. - důvodová zpráva [PDF dokument, 58 kB]

18. září 2019

Bod 5 - Projednání návrhu Dodatku č.2 ke Smlouvě o úvěru - aktuální výpis úvěrového účtu [PDF dokument, 35 kB]

18. září 2019

Bod 5 - Projednání návrhu Dodatku č.2 ke Smlouvě o úvěru - dodatek ke smlouvě [PDF dokument, 34 kB]

18. září 2019

Bod 5 - Projednání návrhu Dodatku č.2 ke Smlouvě o úvěru, důvodová zpráva - informace, aktualizace 20.9.2019 [PDF dokument, 47 kB]

17. září 2019

Bod 7 - žádost o poskytnutí dotace [PDF dokument, 905 kB]

17. září 2019

Bod 7 - vyřízení žádosti a smlouva ke schválení [PDF dokument, 1,57 MB]

17. září 2019

Bod 7 - schválení dotace pro JSDH [PDF dokument, 200 kB]

17. září 2019

Bod 6 - Smlouva o veřejné finanční podpoře č.1 mezi Oblastní Charitou Pardubice a obcí Spojil - Domácí hospicová péče [PDF dokument, 543 kB]

17. září 2019

Bod 3 - Plán zasedání ZoS na období 10.2019 až 4.2020. [PDF dokument, 98 kB]

17. září 2019

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Spojil [PDF dokument, 51 kB]