Materiály pro jednání zastupitelstva - 24. dubna 2019

Vloženo

Název a anotace

24. dubna 2019

Bod 7. Směrnice pro nakládání s osobními údaji důvodová zpráva [PDF dokument, 58 kB]

20. dubna 2019

Bod 8. PRO_Spojil_aktualizace_2019 - návrh [PDF dokument, 4,34 MB]

17. dubna 2019

Bod 14. Zrušení odměny člena výboru na základě jeho žádosti [PDF dokument, 57 kB]

16. dubna 2019

Bod 8. Dotaznik RozvojObce březen 2019 vyhodnocení [PDF dokument, 363 kB]

16. dubna 2019

Bod 10. Zplnomocnění k zastupování obce Spojil na Valné hromadě VaK Pardubice [PDF dokument, 57 kB]

16. dubna 2019

Bod 13. Zpráva o činnosti MP Sezemice 2018 důvodová zpráva [PDF dokument, 52 kB]

16. dubna 2019

informace o konání zasedání ZoS 24042019 [PDF dokument, 386 kB]

16. dubna 2019

bod 9 - Souhlas s realizací projektu Obnova sportovišť MAS KH II-Spojil [PDF dokument, 562 kB]

16. dubna 2019

bod 7 - Směrnice pro nakládání s osobními údaji [PDF dokument, 611 kB]

16. dubna 2019

bod 6 - OZV 2_2019 zrušovací [PDF dokument, 198 kB]

16. dubna 2019

bod 5 - Rozpočtové opatření v kompetenci ZoS č.2-2019 [PDF dokument, 442 kB]

16. dubna 2019

bod 4 - RO v kompetenci starostky obce - informace [PDF dokument, 258 kB]

16. dubna 2019

bod 3 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 [PDF dokument, 3,71 MB]

16. dubna 2019

bod 3 - Záv. účet 2018 [PDF dokument, 372 kB]

16. dubna 2019

bod 3 - Výkazovka 12 [PDF dokument, 357 kB]

16. dubna 2019

bod 3 - Rozvaha [PDF dokument, 361 kB]

16. dubna 2019

bod 3 - Příloha 12 [PDF dokument, 368 kB]

16. dubna 2019

bod 3 - Návrh záv.účtu 2018 [PDF dokument, 372 kB]

16. dubna 2019

bod 3 - Inventarizační zpráva [PDF dokument, 465 kB]