Materiály pro jednání zastupitelstva - 19. prosince 2018

Vloženo

Název a anotace

11. prosince 2018

Informace o konání Zasedání ZoS [PDF dokument, 47 kB]

11. prosince 2018

Bod 11. Vyhláška o nočním klidu [PDF dokument, 57 kB]

11. prosince 2018

Bod 10. Nulová odměna pro členy výboru nezastupitele [PDF dokument, 58 kB]

11. prosince 2018

Bod 08. Darovací smlouva pro Apolenka z.s. - mimořádná událost [PDF dokument, 52 kB]

11. prosince 2018

Bod 07. Darovací smlouva pro Apolenka z.s. - sociální služby [PDF dokument, 52 kB]

11. prosince 2018

Bod 06. Informace o RO č. 209 v kompetenci starostky obce [PDF dokument, 261 kB]

11. prosince 2018

Bod 05. Kompetence starosty obce Spojil k provádění rozpočtových opatření a stanovení pokladních limitů [PDF dokument, 37 kB]

11. prosince 2018

Bod 04. Rozpočet obce Spojil pro rok 2019 [PDF dokument, 867 kB]

11. prosince 2018

Bod 03. Plán zasedání ZoS leden–červen / 2019 Důvodová zpráva [PDF dokument, 54 kB]

11. prosince 2018

Bod 03. Plán zasedání ZoS leden–červen / 2019 [PDF dokument, 413 kB]