Přivítání roku 2013 ve Spojile - 1. 1. 2013

Přidáno: 10. ledna 2013

Rok 2012 uplynul jako voda v řece. Ani jsme se nenadáli a v tom všedním shonu plném každodenních starostí jsme najednou stáli na konci roku 2012. Vstup do nového roku 2013 přivítali občané Spojila, jak se stalo milou tradicí, společně malou slavností ve sportovním areálu. Již od 17. hodiny vyhrávala v altánu kapela Pernstějnka. V tom chladném podvečeru, byť na leden velmi mírném, nám svými melodiemi zpříjemnila čekání na zlatý hřeb večera – ohňostroj.

Po krátkém úvodu a přivítání občanů paní místostarostkou Miluší Teleckou a několika skladbách Pernštejnky následovalo ocenění nejstaršího občana obce Spojil, kterým je stále paní Anna Tvrzová. Z úst starosty obce pana Jana Křivky jsme vyslechli projev k přivítání nového roku, ve kterém apeloval na každého občana, abychom si v této nelehké době společně vytvořili pěkný domov pro klidný život nás všech. Vyslovil přání, aby zmizely všechny zlé lidské vlastnosti z naší společnosti a aby politika na všech úrovních řízení byla politikou pro lidi a o lidech. Jeho výzva k poctivé práci a odpovědnosti směřovala na všechny slušné lidi, na všechny ty, kteří to myslí s naší společností vážně, a současně vyzval naše mladé občany, aby se rovněž zapojili do politiky a přispěli tak svým dílem k naší spokojenosti.

Následně po tomto zamyšlení poděkoval starosta obce paní Miluši Telecké, neboť si za svoji poctivou práci ve funkci místostarostky obce poděkování zcela jistě zaslouží. Jak starosta obce prohlásil: "Je to žena s velkým srdcem a myslí, člověk, který je rozvážný a dobrým činům na blízku, člověk, bez kterého si nedokážu představit vést tuto obec vpřed. Člověk, který by měl být i pro mnohé vzorem." Předání kytice a dárku od zástupců obce však nemůže nikdy kompenzovat stovky, ba tisíce hodin usilovné a obětavé práce, které obci věnovala.

Závěrem starosta popřál všem lidem v následujícím roce 2013 méně starostí a více klidu pro sebe a své blízké, hodně zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti. Svoji řeč pak zakončil slovy: "Bůh Vám žehnej."

Po symbolickém novoročním přípitku zastupitelů obce Spojil nastal ten dlouho očekávaný bod programu, na který se celý rok těšily především děti, a to ohňostroj. Nádherné pestrobarevné gejzíry podbarvené tóny emotivní hudby ozářily celou oblohu nad Spojilem. Nad hlavami několika set návštěvníků místních i přespolních se odehrávala zářivá scenérie, ve které se všichni na chvíli ocitli v jiném světě a nechali se unášet na vlnách fantazie a krásy.