Sběr železného šrotu - 13. 4. 2013

Přidáno: 18. dubna 2013

Jako každý rok přichází s jarem velký úklid domácností, a to nejen uvnitř domů, ale i v jejich okolí. I tentokrát uspořádal náš Sbor dobrovolných hasičů ve Spojile tradiční sběr, jehož cílem je pomoci všem našim občanům lehce se zbavit starého nepotřebného železa.

V sobotu ráno 13. dubna, jak bylo naplánováno, se podél silnice začaly objevovat hromádky šrotu - staré sudy, kamna, okapy, kola, plechy... Jedním z ceněných přírůstků byl kus starého zemědělského nářadí – háky neboli kultivátor, a dále pak vodní nádrž, kterou si hasiči sami odmontovali a tím majiteli velmi ulehčili námahu. Než nákladní auto sběrných surovin pana Rumla projelo celou vesnicí, bylo plné až po okraj.

Celkem se nakonec podařilo sebrat přesně 1410 kg železného šrotu a výtěžek činil 5640,- Kč. Získané finanční prostředky jsou našimi hasiči jako vždy využity pro podporu sportovních a společenských aktivit spojilských občanů v obecním sportovním areálu.

Je vidět, že občané v tomto směru i nadále zachovávají svým hasičům přízeň, za což jim patří upřímné poděkování.