Čarodějnický slet - 30. 4. 2013

Přidáno: 5. května 2013

Dne 30. dubna končí nejen měsíc plný výkyvů v počasí, kdy se střídá teplo a zima, letos i se sněhovou pokrývkou, ale také tento den měly na zřeteli čarodějnice z blízkého či dalekého okolí. To znamená, že na svých košťátkách "přiletí" v menší či větší parádě i k nám do Spojila. Tady je již ve sportovním areálu očekávali zástupci výboru pro občanské záležitosti v čele s Liborem Kmentem, aby je přivítali a zpříjemnili jim tento podvečer zábavným programem plným her a soutěží. Všechny soutěže byly vždy zakončeny sladkou odměnou, která letos neměla formu jarmarku, ale děti si cenu vylovily naslepo ze soudku.

Po těchto radovánkách následovala událost stejně příjemná nebo spíše voňavější, a to opékání buřtíků, které SDH Spojil připravil pro hladové krky čarodějnic a čarodějů, ale také pro ostatní přítomné děti. Poslední bod programu, který tradičně rovněž zajistili členové SDH Spojil, bylo vyhodnocení a odměnění té "nejkrásnější" čarodějnice. Letos bylo z reje cca 15 různě vyparáděných účastníků sletu vybráno celkem 5 nejnej, které převzaly postavičku čarodějnice o různé velikosti dle svého umístění. Všechny děti pak dostaly perníkovou ježibabu.

Poslední část programu se odehrávala již za doprovodu hudební skupiny Medvědi, která pak dále zpříjemňovala celý večer i dospělým návštěvníkům letošního čarodějnického sletu.