Tříkrálová sbírka 2018 - 7. 1. 2018

Přidáno: 25. února 2018

Autor: AVE

Není nic krásnějšího než pomoc bližnímu. Radost, kterou svou pomocí uděláme druhému člověku, je pak tou největší odměnou. Už tradičně se na naši obec, stejně jako na mnoho dalších v republice, obrátila s prosbou o pomoc Oblastní charita Pardubice při pořádání Tříkrálové sbírky.

Rádi jsme prosbě vyhověli a ihned se nám přihlásilo několik dobrovolníků, rodina Kučerova a Kuhnova. Děti se podělily o pokladničky a začalo se s laděním zapůjčených kostýmů pro tři krále. 7. ledna 2018 tak vyrazily dvě skupinky koledníků požádat naše spoluobčany o příspěvek.

"My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví přejeme Vám," zaznělo i u našich dveří. Za doprovodu kytary jsem si s nimi ráda zazpívala a z jejich srdečného nadšení pro věc jsem bez váhání zalovila v pokladničce našich úspor a plnou hrst postupně nastřádala do pokladničky Charity. Pan Kučera za krále Kašpara, Melichara a Baltazara požehnal náš dům a nad vchodové dveře napsal bílou křídou K+M+B+2018. Domů jsem si odnášela nejen dobrý pocit, ale i balený cukr s logem Charity, malý kalendářík a Charitní noviny.

Všem, kdo se zapojili a finančně podpořili tuto sbírku, děkujeme. Za naši obec se vybralo do 3 zapečetěných pokladniček úctyhodných 20.264,-Kč, do sbírky se zapojilo za celý Pardubický kraj 85 obcí, za Oblastní Charitu Pardubice tak byla vybrána částka 1.245.772,-Kč. Výtěžek podpoří rozšíření odlehčovacích služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením i služby mobilního hospice.