Křížová cesta - 25. 3. 2016

Přidáno: 6. dubna 2016

Autor: Božena Melounová

Již několik let se u nás v obci koná tradičně na Velký pátek Křížová cesta, kterou pro místní rodiče s dětmi i přespolní věřící organizuje rodina Kučerových. I tentokrát byl sraz v pátek dne 25. března v 9 hodin před domem Kučerových. Podmračená obloha nevěštila nic dobrého, ale naštěstí déšť dorazil až odpoledne. Paní Katka Kučerová s dětmi nejprve zrekapitulovala i pro ostatní přítomné průběh čtyř týdnů postní doby před Velikonocemi. Přišel mezi nás i kněz Mgr. A. Forbelský, který všem před cestou požehnal, a pak se již procesí čítající více než 50 lidí vydalo na cestu lemovanou 14 zastaveními o utrpení Ježíše, které si děti samy namalovaly.

V čele průvodu nesly děti symbolický kříž a za zpěvu a rachotu klapaček jsme putovali od jednoho zastavení ke druhému. U každého zastavení jsme vyslechli krátké seznámení s výjevem obrazu. Po cestě se ke skupině přidávali další příchozí. Naše pouť vedla z ulice Na Strejčku, ulicí Okrajovou, kolem návsi, a poslední zastavení bylo umístěno na kapličce, která symbolicky představovala Ježíšův hrob. Na závěr se všichni před kapličkou na památku vyfotili, a tak jsme mohli konstatovat, že konečný počet účastníků tohoto procesí dosáhl kolem 75. Na cestu domů dostaly především děti od paní Kučerové "Jidášky", aby si kromě jiného připomněly, jak Jidáš zradil a prodal Ježíše.