Tříkrálová sbírka ve Spojile - 3. 1. 2016

Přidáno: 9. ledna 2016

Autor: Božena Melounová

Celostátní Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek poputuje na potřeby Charity České republiky, odstartovala letos již po šestnácté i na Pardubicku. V Pardubicích na Pernštýnském náměstí v neděli 3. ledna v 15 hodin skupinkám koledníků na cestu požehnal biskup Josef Kajnek. Nechyběl ani tradiční průvod Kašpara, Melichara a Baltazara na koních.

Jako tradičně se této bohulibé akce ujala v naší obci rodina Kučerových a rodina Kuhnových a Černých spolu s dalšími pomocníky.

První skupinka tříkrálových koledníků složená z šesti členů rodiny Kučerových vyrazila již v neděli 3. ledna 2016 odpoledne v 15 hodin a vydala se ulicí Na Okrajích a na Morčák. Další skupina v počtu 13 členů sestávající se z rodiny Kuhnových, Černých a dalších koledníků se vydala na cestu o hodinu později a obešla domy na návsi, v ulici Pod Habřím, V Loukách a K Hájovně. Obě skupiny koledníků zastavily u každého domu s písněmi a prosbou o příspěvek do charitní kasičky. Nikdo z oslovených obyvatel je neodmítl a každý je radostně uvítal s malým či větším obnosem peněz. Kromě koled a drobných tiskovin, kterými koledníci každého přispěvatele obdarovali, všem, kteří si to přáli, nadepsali koledníci svěcenou křídou na veřeje dveří či na plot nápis K+M+B+2016 - "Christus mansionem Benedikt" = Kristus žehnej tomuto domu.

Počasí bylo letos mrazivé a foukal studený vítr, který cestu obcí koledníkům značně znepříjemňoval. Při hudební produkci jim mrzly ruce i tváře. Je obdivuhodné, že i malé děti skupiny Kuhnových a Černých vydržely celou polovinu putování po obci v tomto nevlídném počasí. Ale pro jistotu, aby to ti nejmenší neodstonali, zbývající část obce již obešli jen dospělí koledníci.

Výsledek Tříkrálové sbírky ve Spojile byl letos 21 514 korun, což je o 3 105 korun více než v roce 2015. Výtěžek bude věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Podstatná částka z Tříkrálové sbírky 2016 by měla na Pardubicku podpořit mobilní hospic.

Nezbývá než poděkovat všem, kteří koledníkům otevřeli a obdarovali je penězi ale i dobrým slovem. Největší dík však právem patří právě našim koledníkům, bez nichž by se Tříkrálová sbírka nemohla uskutečnit.