Spojilský advent - 28. 11. 2015

Přidáno: 18. prosince 2015

Autor: Miluše Telecká

Sobota před první adventní nedělí se tradičně stává v naší obci dnem, kdy naše ženy a děti chystají pro své domovy vánoční výzdobu na tradičním kurzu "Vánoční floristiky". V letošním roce však tento den dostal další význam a byla založena nová tradice. Vedení obce dospělo k závěru, že si naše obec po svém velkém rozvoji v posledním období konečně také zaslouží novou vánoční výzdobu, k jejíž výměně dochází poprvé v novodobé historii samostatnosti naší obce.

Jako nejvhodnější den pro slavnostní rozsvícení nové vánoční výzdoby byl vybrán předvečer první adventní neděle, sobota 28. listopadu 2015. Celé akci předcházela důkladná příprava. Spojilské ženy spojily své síly a s týdenním předstihem pod vedením Mirky Čápové za pomoci správkyně sportovního areálu Hany Hartmanové napekly a ozdobily více jak tisíc kousků adventních perníčků, které byly společně se slaným pečivem a skořicovými "sloními oušky" nabízeny účastníkům "Spojilského adventu" a vznikly doslova pár hodin před začátkem akce z rukou účastnic kurzu vánoční floristiky.

Úderem sedmnácté hodiny celá akce začala vystoupením hudební skupiny Pedro a přátelé, která navodila tu správnou atmosféru. Po krátkém vystoupení starostky obce nastal ten mnohými očekávaný okamžik rozsvícení nové vánoční výzdoby. Její postupné rozsvěcení přivádělo v hlasitý údiv nejednoho účastníka spojilského adventního setkání. Celý podvečer pak pokračoval dalším vystoupením skupiny Pedro a přátelé.

I když tento podvečer příliš nepřálo počasí a déšť se střídal se silným větrem, neodradilo to spojilské ani návštěvníky z blízkého okolí od poměrně velké účasti. Částečnou odměnou jim za to bylo něco teplého na zahřátí v podobě ovocného čaje, svařáku či punče, to vše z "kuchyně" spojilských žen a Hanky Hartmanové. I přes nepřízeň počasí můžeme říct, že první "Spojilský advent" se nám vydařil, a to především zásluhou spojilských žen všech generací, které se velice obětavě, s radostí a samozřejmostí ujaly přípravy veškerého občerstvení pro účastníky. Za to jim všem patří nejen moje, ale myslím i nás všech, upřímné poděkování.