Křížová cesta - Spojil 2015 - 3. 4. 2015

Přidáno: 27. dubna 2015

Autor: Kateřina Kučerová

Jako tradičně se v naší obci na Velký pátek od 9 hodin konala křížová cesta nejen pro rodiče s dětmi. Letos tato událost připadla na 3. dubna. Počasí bylo spíše zimní než jarní, bylo chladno a občas poletoval i sníh, který jsme marně na Vánoce vyhlíželi. Ani takové počasí neodradilo malé i větší poutníky a v hojném počtu (téměř 50) se shromáždili před naším domem. Přišli mezi nás i kněží a jáhen z Pardubické farnosti (dokonce zde letos byla možnost přijmout svátost smíření). Po úvodní modlitbě a promluvě jsme se vydali za křížem na cestu lemovanou 14 zastaveními, která vloni namalovaly samy předškolní děti. Za zvučného zpěvu doprovázeného klapačkami, který se nesl do daleka, jsme pomyslně doprovodili Ježíše přes Golgotu až k jeho hrobu. Ten byl symbolicky přenesen do naší kapličky. Otevřeným okénkem jsme do něj mohli nahlédnout a ztišit se. Pak už jen společné foto u kříže. Poutníci na závěr dostali na cestu domů "Jidášek", aby si nejen pochutnali, ale i vzpomněli na toho, kdo Ježíše polibkem zradil, za třicet stříbrných prodal.