Tříkrálová sbírka ve Spojile - 4. 1. 2015

Přidáno: 27. ledna 2015

Autor: Božena Melounová

Přes 3 a půl tisíce. Právě tolik tříkrálových skupinek vyrazilo na koledu v Královéhradecké diecézi. Celostátní sbírka, jejíž výtěžek poputuje na potřeby Charity České republiky, odstartoval i na Pardubicku. Přímo ve východočeské metropoli sbírka začala v neděli 4. ledna v 15 hodin na Pernštýnském náměstí – skupinkám tu na cestu požehnal biskup Josef Kajnek. Chyběl ani tradiční průvod Kašpara, Melichara a Baltazara na koních.

Ani naše obec nezůstala v tomto ohledu stranou. Jako již v minulých letech se sbírky ujalo několik skupinek místních občanů.

První skupinka tříkrálových koledníků složená z pěti členů rodiny Kučerových vyrazila již v neděli 4. 1. 2015 odpoledne a vydala se ulicí Okrajovou a na Morčák. Další skupina v počtu 15 členů sestávající z rodiny Kuhnových, Plecháčkových, Černých a Thomasových obešla o něco později s písněmi a prosbou o příspěvek do charitní kasičky ulici Pod Habřím, K Hájovně a náves. Nikdo z oslovených obyvatel je neodmítl a každý je radostně uvítal s malým či větším obnosem peněz. Kromě písniček a drobných tiskovin, kterými koledníci každého přispěvatele obdarovali, všem, kdo si to přáli, nadepsali koledníci svěcenou křídou na veřeje dveří nápis K+M+B 2015, čímž bylo tomuto domu požehnáno.

Počasí bylo letos sice o něco lepší než loni, ale studený vítr a občasné přeháňky cestu koledníkům značně znepříjemňovaly. Je obdivuhodné, že i malé děti druhé skupiny vydržely celou pouť po obci v tomto počasí a již za tmy až k poslednímu domu. Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci byl 18.409,- korun. Výtěžek bude věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Část výnosu poputuje na humanitární pomoc do zahraničí. Na Pardubicku jdou vybrané peníze na rekonstrukci objektu centra odlehčovacích služeb pro nemohoucí seniory.

Nezbývá než poděkovat všem, kteří koledníkům otevřeli a obdarovali je penězi ale i dobrým slovem. Největší dík však právem patří právě našim koledníkům, bez nichž by se Tříkrálová sbírka nemohla uskutečnit.