Spojilské novoroční přivítání roku 2015 - 1. 1. 2015

Přidáno: 27. ledna 2015

Autor: Božena Melounová

Jednou z letitých tradic naší obce je přivítání nového roku, které se stejně jako letos koná vždy 1. ledna v 17 hodin v prostorách sportovního areálu. Je to velká společenská událost, na kterou se těší především děti a která přiláká kromě spojilských obyvatel i mnoho lidí z blízkého okolí obce, protože jejím vrcholem je pokaždé nádherný ohňostroj. Letos se tak na hřišti u sportovního areálu sešlo kolem 1000 lidí. Na uvítanou jim vyhrávala dechová hudba Pernštejnka, která se rovněž stala tradiční součástí této naší malé slavnosti. I když počasí letos bylo přívětivé, nikdo nepohrdl kelímkem výborného svařeného vína, čajem nebo i něčím ostřejším. Nechybělo ani něco k zakousnutí - párek v rohlíku, což při dlouhém čekání na ohňostroj ocenily především děti.

Po krátkém koncertu Pernštejnky za nás všechny přivítala nový rok 2015 starostka obce paní Miluše Telecká. Jak uvedla ve svém projevu, bylo toto novoroční setkání trochu jiné a trochu výjimečné, protože naše obec má poprvé v historii v čele zastupitelstva ženu a i toto zastupitelstvo vzešlo poprvé v historii obce ze tří volebních stran. Doufejme jen, že nové složení zástupců obce bude spravovat obec tak, jak by si to většina voličů přála, a ustanou nic neřešící neshody některých skupin občanů, které nikomu neprospívají, naopak přinášejí jen neklid do života naší obce. Svými slovy dala paní starostka podnět k zamyšlení se každého z nás nad stavem současných mezilidských vztahů.

Jménem svým i jménem většiny obyvatel poděkovala panu Janu Křivkovi za jeho šestnáctileté působení ve funkci starosty obce. Jeho usilovnou prací získala naše vesnička svou současnou tvář a setkává se s obdivem mnoha návštěvníků Spojila. Další upřímný dík patřil MUDr. Karlu Menclovi, CSc. za 15-tiletou činnost ve funkci šéfredaktora Spojilské drbny. Posledním v řadě, jemuž náležel veřejný dík, byl Ing. Jan Meloun, za jeho patnáctileté vedení SDH Spojil, který oslaví letos v únoru své 15-tileté výročí znovuobnovení své činnosti.

Závěrem popřála paní starostka všem přítomným především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti po celý rok 2015, mnoho osobních i pracovních úspěchů, šťastnou a spokojenou rodinu. Klid a mír nejen v našich srdcích.

Po novoročním přípitku následovala státní hymna a pak zhasla světla, vše ztichlo a zazněla první salva nádherného patnáctiminutového ohňostroje, při kterém se chvílemi nebe rozzářilo tisíci zlatých hvězdiček nebo se na tmavé obloze rozprostřely pestrobarevné koule padajících paprsků. Celá tato nádherná podívaná byla umocněna hudebním doprovodem, jenž ještě zesiloval tento výjimečný zážitek několika stovek přítomných.