Mikulášská nadílka - 5. 12. 2014

Přidáno: 17. prosince 2014

Autor: Miluše Telecká

Dlouhá léta bylo v naší vesnici zvykem, že Mikulášská nadílka probíhala jako společenská událost formou besídky v obecní hospůdce, později v prostorách sportovního areálu. Zlom přišel v roce 2009???, kdy tuto tradici překazila chřipková epidemie, a proto bylo nutné realizovat "plán B". Z "dílny" rodiny Ministrových vzešla myšlenka, aby Mikuláš s andělem a čerty objeli naše "malé hříšníky" kočárem taženým koňmi. Kočár s koňmi a vozkou ochotně tehdy zapůjčilo OS Apolenka, Ministrovi zajistili patřičnou výzdobu kočáru, hudební doprovod a hlavně ty nejdůležitější, Mikuláše, Anděla a Čerta. Akce se tehdy setkala s velkým ohlasem. Po následujícím volebním roce se nový výbor pro občanské záležitosti rozhodl pokračovat v nastoleném trendu a obcházet naše děti dům od domu. Jednou k tomu použil kolo, podruhé kárku...

V letošním roce si však někteří rodiče vyžádali změnu a přišli se žádostí, zda by se Mikulášská nadílka nemohla odehrávat formou besídky na sportovním areálu. Obecní úřad společně se správkyní sportovního areálu paní Hanou Hartmanovou proto připravil v předvečer Mikuláše, v pátek 5. prosince 2014 Mikulášskou nadílku v prostorech sportovního areálu. Vše bylo dílem naší paní Hanky, která celou nadílku zajistila.

Nakonec se v páteční podvečer sešlo 29 "diblíků", kteří byli zpovídáni podle knihy hříchů, kterou měl Mikuláš k dispozici. Za písničku či básničku byli odměněni bohatým balíčkem nejen se sladkostmi, ale v tomto ročním obdobím tak důležitým ovocem. Poté následovaly soutěže, v nichž děti měly například nasbírat co nejvíce podpisů, přinést předměty na písmeno P, najít stejné obrázky a podobně. Za odměnu dostaly nějakou drobnou sladkost. Po skončení soutěží následovala dětská diskotéka až do večerních hodin, která dokázala, že s našimi malými "hříšníky hráli všichni čerti". Odměnou všem organizátorům byla rozzářená dětská očka a jejich spokojenost. Naše poděkování proto právem patří paní Haně Hartmanové a Lucce Gaskové, DJ Ivanu Ptáčníkovi a Lee Ministrové, která z celé akce pořizovala fotodokumentaci.