Pátrání po pohřešované osobě - 26. 9. 2014

Přidáno: 11. října 2014

Autor: Miluše Telecká

Páteční odpoledne 26. září 2014 bylo poněkud výjimečné. Řada našich občanů absolvovala páteční shon nákupů a zařizování důležitých záležitostí s vidinou večerního příjemného posezení v klubu u příležitosti spojilské pouti.

Okolo 16. hodiny mne při odjezdu z nákupního střediska na Dubině vyrušil naléhavý telefonát starosty obce: "Za okamžik Ti budu volat, potřebuji něco nutně vyhlásit." V tu chvíli mi bylo jasné, že se jedná o něco závažného. Proto jsem kola svého vozu nasměrovala zpět do naší vesnice. Jak jsem se blížila ke stavebninám, zahlédla jsem telefonujícího starostu. Zastavila jsem a okamžik počkala až dotelefonuje. Pak už jsem ukládala do paměti nezbytně nutné informace. Situace byla vážná. Jeden z našich občanů se na starostu obrátil se žádostí o pomoc při pátrání po rodinném příslušníku. Hráli jsme o čas. Jednalo se o starší, nemocnou ženu a ten den bylo zrovna pod mrakem. Hrozilo, že se každým okamžikem začne stmívat. Starosta obce Jan Křivka nejprve požádal o asistenci Městskou policii Sezemice a poté kontaktoval jednotlivé složky integrovaného záchranného systému se žádostí o pomoc a naše dobrovolné hasiče i jejich kolegy ze sousedních Sezemic. Moje cesta vedla co nejrychleji na obecní úřad, abych rozhlasem informovala občany a požádala je o spolupráci při získávání potřebných informací. Po krátkém čase a s přibývajícím soumrakem jsme situaci přehodnotili. Z rozhlasu se opět ozývala naléhavá výzva, tentokrát s žádostí o pomoc při vlastním pátrání. Během několika málo minut se před obecním úřadem sešla pěkná řádka dobrovolníků z řad našich občanů a obyvatel.

Alena a Edita Karešovy, Petr Just, manželé Bártovi, Ing. Jiří Kuhn, Jan Volše, Ing. Jan Meloun, RNDr. Tomáš Navrátil, Jakub Jandl, Radka Ministrová, Ladislav Ministr, MVDr. Vladimíra Rozsypalová, Jan a Eva Štěpánkovi, Miroslava a Ladislav Čápovi, Petr Just a možná ještě další, které se mi nepodařilo zaregistrovat, za což se jim případně hluboce omlouvám. Ti všichni přišli pomoct při pátrání. Pak nastalo rychlé rozdělení úkolů a tras a pak se všichni vydali do terénu. Jaká byla úleva všech, kdy asi hodinu a půl od vyhlášení akce jsem mohla do místního rozhlasu oznámit, že pátrací akce je ukončena s kladným výsledkem.

I když bychom si přáli, abychom takovýchto akcí zažívali co nejméně, byla to jasná odpověď pro různé škarohlídy a kritiky, že dokážeme zvládat krizové situace. A to počínaje obecním úřadem, který zejména díky starostovi obce celou pátrací akci prakticky řídil, přes nasazení složek Integrovaného záchranného systému, až po zapojení samotných občanů. A to je ta nejlepší zpráva pro naši obec a její občany.

Je určitě namístě poděkovat starostovi obce, všem jmenovaným i nejmenovaným občanům, kteří se do pátrání zapojili, ale hlavně Policii ČR obvodní oddělení Dubina a Polabiny, Městské policii Sezemice, Městské policii Pardubice – obvod Dubina, Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje, jednotkám sboru dobrovolných hasičů obce Spojil a města Sezemice, Kynologickému záchrannému sboru Pardubického kraje, Dopravnímu podniku Pardubice a.s., vedoucímu lékaři Územního střediska zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a výcvikovému středisku psů K9 Spojil.